Skip navigation

Mis mõjustavad vererõhku?

Vererõhku mõjustavad ka mitmed teised faktorid nagu
  • organismi vee- ja soolasisaldus,
  • neerude seisund,
  • närvisüsteemi seisund,
  • mitmed hormoonid.
NB! Kuid essentsiaalse vererõhu kõrgenemise täpsed tekkepõhjused ei ole veel teada.

Peamised vererõhku reguleerivad süsteemid on:

1. reniin-angiotensiin süsteem s.t. vererõhku tõstab neerudes vabanev reniin, mis ahendab veresooni. Neerud mõjutavad vererõhku ka soolatasakaalu kaudu, rohke soola tarbimine tõstab vererõhku;

2. sümpaatiline närvisüsteem s.t. vererõhu regulatsioonis etendab olulist osa aju vasomotoorne keskus.

Arvatakse, et osaliselt võib haiguse kujunemises rolli mängida nende süsteemide pärilik (geneetiline) omapära ehk soodumus kõrgenenud vererõhu tekkimiseks.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike License 3.0