Skip navigation

Valud rinnus, mis on tingitud südamest

Valudele südames kaasneb sageli surmahirm ja tugev psüühiline reaktsioon. Kõik valud südamepiirkonnas pole aga kaugeltki seotud südamega ning ka südamest lähtuval valul võib olla väga erinev ohtlikkuse aste.

Südamest tingitud valud:

  • Stenokardia
  • Infarkt
  • Ebatüüpiline rinnaangiin
  • Südamelihase põletik

Suhteliselt sagedased on südamelihasepõletiku korral esinevad valud. Need on nõrgemad ja erinevalt stenokardiast ei teki füüsilise koormuse tipul, vaid paarkümmend minutit kuni paar tundi pärast selle lõppemist. Pidevad valud on tihti tuimad ja haige võib pikemaajalisel põdemisel nendega harjuda. Sageli on põletik haaranud ka südamepauna. Selle lestmete vahele võib koguneda põletikuline sekreet ja ladestuda fibriin, mis muudavad valu väga tugevaks.

  • Südame ülepingutus

Valu põhjustab ka südame ülepingutus. Tuimad ebamäärased valud südames võivad kaasneda nii ühekordsele ülitugevale pingutusele (näiteks Tartu suusamaratoni raja läbimine ilma eelneva treeninguta) kui kroonilisele ülekoormusele, mille taluvus on igaühel erinev.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike License 3.0