Esileht - KOOLITUS - Õpilasakadeemia

Õpilasakadeemia

Gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilastel seisab ees valik: kas jätkata õpinguid ülikoolis, milline eriala valida? Selleks, et otsustamist toetada, oleme loonud võimalused osaleda ülikoolielus. 

Õpilasakadeemia
  • pakub enesetäiendamise võimalusi
  • soodustab elukutse teadlikumat valikut
  • suunab noori õpingute jätkamisele ülikoolis
  • toetab tulevast kohanemist üliõpilasellu

Õpilasakadeemiasse on oodatud kõik teadmishimulised gümnaasiumi- ja kutsekoolinoored. Kursusi viivad läbi Tallinna Ülikooli õppejõud, lisaks oma valdkonna tipud väljaspoolt ülikooli.

Igal semestril on võimalik valida mitmete erinevate kursuste vahel, näiteks psühholoogia, filmindus, filosoofia, kommunikatsioon, õpetamine ja juhtimine, matemaatika, fotograafia.

Tutvu sügissemestri kursustega

Kursused kestavad ühe semestri. Õppetöö toimub 5-6 päeval nädalavahetuseti. Sügissemester kestab oktoobrist detsembrini, kevadsemester veebruarist maini. Ühe kursuse maht on 2 ainepunkti (EAP-d). Lõpetaja saab TLÜ täiendõppe tunnistuse, mille alusel on võimalik ainepunkte tulevaste õpingute ajal üle kanda. Ühe kursuse maksumus on 25 eurot (kui ei ole märgitud teisiti).

Õpilasakadeemia tegevust suunab Õpilasakadeemia nõukogu.

Õpilasakadeemiat toetab:

Haridus- ja teadusministeerium