Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatus otsustas 28. jaanuaril 2010 heaks kiita TLÜ Haapsalu Kolledži poolt esitatud Haapsalu Tervisedenduse ja Taastusravi Kompetentsikeskuse ideekavandi.  Kokku toetati 9 piirkondliku kompetentsikeskuse arendamise ideekavandit. Väljapoole Harju- ja Tartumaad rajatavates kompetentsikeskustes hakatakse ettevõtjate ja teadlaste koostöös välja töötama rahvusvahelise konkurentsivõimega uuendusi piirkonnale omastes valdkondades.

Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus (TERE KK) tegutseb ravimuda-mudaravi ja liikumis-tegevusvõime valdkonnas. TERE KK on partner erasektorile uute tõenduspõhiste toodete ja teenuste arendamisel.

Külasta TERE KK kodulehte