Karjääriplaneerimine hõlmab pikaajaliste eesmärkide ja sihtide läbimõtlemist, võimalike ametitega tutvumist ja läbikaalumist, kuidas nad sinu isiksuse ja kvalifikatsiooniga sobivad, ja oma võimaluste hindamist ning parimate võimaluste väljaselgitamist (Õppimine kõrgkoolis. Tudengi käsiraamat, 2011).

Oluline! Karjäärinõustamise teenus ei ole praegu kättesaadav.
Akadeemiliste ja õppetööd puudutavates küsimustes palume pöörduda õppeosakonna poole aadressil oppeosakond@tlu.ee või eriala õppenõustaja poole. Kui on vaja abi ajaplaneerimisel, otsuste vastuvõtmisel, eesmärkide seadmisel või õpioskuste arendamisel, siis võib pöörduda ülikooli psühholoogide poole. Väljaspool ülikooli pakub karjäärinõustamist nt Töötukassa.

Teemad, millega karjäärinõustaja saab abiks olla:

  • eriala ja elukutse valik
  • töökoha ja eriala vahetamine
  • karjääriplaani koostamine
  • uuele töökohale kandideerimine (CV ja motivatsioonikirja koostamine; tööintervjuuks valmistumine)
  • õpingute ja töötamise ühildamine (vt artiklit „Kuidas ühendad edukalt õpingud ja töö?)
  • õpingute kavandamine seoses oma karjääriplaanidega (nt lisaeriala, vabaainete valik jms)
  • ajaplaneerimine
  • praktika edukas sooritamine
  • õppimisoskuste arendamine
  • VÕTA esmane nõustamine

 


NB! Juhul, kui Sa ei saa broneeritud või kokkulepitud ajal nõustamisele tulla, palun tühista broneering Google kalendris või anna sellest nõustajale teada telefoni või e-posti teel. 

Nõustamine on kõikidele sihtgruppidele tasuta, olenemata õppevormist, -koormusest ja riigieelarvelisest või riigieelarvevälisest õppekohast. Nõustamisele on oodatud ka akadeemilisel puhkusel viibivad üliõpilased.

Nõustamine toimub Silva maja ruumis S103, Narva mnt 29.