Karjääriplaneerimine hõlmab pikaajaliste eesmärkide ja sihtide läbimõtlemist, võimalike ametitega tutvumist ja läbikaalumist, kuidas nad sinu isiksuse ja kvalifikatsiooniga sobivad, ja oma võimaluste hindamist ning parimate võimaluste väljaselgitamist (Õppimine kõrgkoolis. Tudengi käsiraamat, 2011).

Karjäärinõustamisteenuse saamiseks kirjuta palun kadri.pakaste@tlu.ee. Nõustamine toimub Zoomis.

Teemad, millega karjäärinõustaja saab abiks olla:

  • eriala ja elukutse valik
  • töökoha ja eriala vahetamine (valiku protsess)
  • karjääriplaani koostamine
  • uuele töökohale kandideerimine (CV ja motivatsioonikirja koostamine; tööintervjuuks valmistumine)
  • õpingute ja töötamise ühildamine (vt artiklit „Kuidas ühendad edukalt õpingud ja töö?)
  • õpingute kavandamine seoses oma karjääriplaanidega (nt lisaeriala, vabaainete valik jms)
  • ajaplaneerimine
  • praktika edukas sooritamine
  • õppimisoskuste arendamine
  • VÕTA esmane nõustamine

NB! Juhul, kui Sa ei saa broneeritud või kokkulepitud ajal nõustamisele tulla, palun anna sellest nõustajale teada e-posti teel. 

Nõustamine on kõikidele sihtgruppidele tasuta, olenemata õppevormist, -koormusest ja riigieelarvelisest või riigieelarvevälisest õppekohast. Nõustamisele on oodatud ka akadeemilisel puhkusel viibivad üliõpilased.