doktoriõpe

Sisseastumise ajakava

2018. aasta sisseastumise ajakava.

23. juuni - 4. juuli Avalduste esitamine infosüsteemis SAIS.
1.-3. juuli

Lisadokumentide esitamine ülikoolis kohapeal iga päev kell 10.00-16.00 Tallinna Ülikoolis (Narva mnt 29, Astra maja) ja Haapsalu Kolledžis. Kohapeale ootame lisadokumente tooma neid kandidaate, kellel läbi www.sais.ee süsteemi avaldust esitades riiklikest andmebaasidest hariduse andmeid saada ei ole võimalik.

 

6.-12. juuli Sisseastumiseksamid
  Magistri- ja doktoriõppe nimekirjad avalikustatakse jooksvalt pärast vastuvõtueksami tulemuste selgumist, kuid hiljemalt 13. juulil.
 

Õppetööle registreerumise esimene tähtaeg on kolm päeva pärast esimeste nimekirjade avalikustamist.
Õppetööle registreerumine toimub kolme päeva jooksul alates sellest, kui kandidaadile õppekohta pakutakse. 

19. august Õppekohtade täitmise tähtaeg, õppelepingu sõlmimise viimane tähtaeg.

Vaata erialasid

 

 

Doktoriõpe Tallinna Ülikoolis on interdistsiplinaarne ja rahvusvaheline. Eesti oma tippteadlaste ja õppejõudude kõrval õpetavad ja juhendavad meie doktorante mitmed rahvusvaheliselt tunnustatud välisprofessorid. Välisjuhendajate kõrge osakaal on üks näitajatest, mis eristab meid positiivselt teistest Eesti avalik-õiguslikest ülikoolidest.

Rahvusvaheline on ka ülikoolis õppivate doktorantide kogukond. Kõrvuti Eestist pärit doktorantidega õpib siin hulk välisriikidest pärit doktorante.

Õppetöö toimub doktoriõppekavade järgi, mida on võimalik läbida nii eesti kui ka inglise keeles. Õppekavad on avatud hariduse, humanitaar-, sotsiaal-, loodus- ja terviseteaduste valdkonnas.

Usume, et erinevate koolkondade ja traditsioonide kokkupuutel sünnivad uued ja innovaatilised ideed ning arenevad iseseisvad kriitiliselt mõtlevad noored teadlased ja tippspetsialistid. Seepärast oleme seadnud eesmärgiks, et kõik doktorandid omandavad õpingute jooksul välisülikoolis õppimise ja teadustöö tegemise kogemuse. Stipendiumivõimalusi mobiilsuseks on mitmeid ning ülikool toetab doktorante sobiva välisülikooli või teadusasutuse leidmisel.

Sisuline teadusalane koostöö ülikooli ja doktorandi vahel algab juhendajast, kuid võiks kujuneda õpingute jooksul oluliselt laiemaks. Tallinna Ülikool on prioriteediks seadnud interdistsiplinaarsete teadusrühmade loomise ja vastavate algatuste ning teadusprojektide toetamise. Meie soov on, et doktorandid mitte ainult ei osaleks aktiivselt koduinstituudi teadustöös, vaid tooksid värskeid ideid ülikooli vereringesse ning looksid või aitaksid tugevdada sildu erinevate teadus- ja loometöö valdkondade vahel.

Kandideerimine

 • Doktoriõppesse on oodatud kandideerima magistrikraadiga või sellele vastava kvalifikatsiooniga inimesed.
 • Välisriigis omandatud magistriharidust tunnustab ülikool lähtuvalt Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangust ja soovitusest. Hinnangu saamine võtab aega kuni 30 päeva, seega palun võtta see hinnang võimalusel juba enne vastuvõtuperioodi algust.
 • Kandidaadid, kelle eelnev haridus ei vasta õppekavale kehtestatud vastuvõtutingimustele, võivad taotleda varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamist (VÕTA) individuaalse hindamise korras vastavalt õppekorralduse eeskirjale.
 • Vastuvõtt toimub sisseastumiseksamite tulemuste põhjal õppekavati moodustatud paremusjärjestuse alusel.
 • Doktoriõppe õppekohtade jaotuse kinnitab senat.
 • Vastuvõtueksami hindamisel rakendatakse ülikoolis kehtivat hindamissüsteemi, mille kohaselt doktoriõppe vastuvõtueksami viimane positiivne tulemus on 75 ja maksimumväärtus 100 palli.

Sisseastumiseks tuleb esitada järgmised dokumendid sisseastumise infosüsteemis SAIS:

 1. Avaldus (avaldusi võetakse vastu vastuvõtukomisjoni poolt välja kuulutatud ajavahemikul)
 2. Doktoritöö kava, mis peab olema juhendaja kvalifikatsioonile vastava akadeemilise soovitaja poolt heaks kiidetud
 3. Elulookirjeldus

Doktoranditoetus

Doktoriõpe Tallinna Ülikoolis on tasuta ning lähtuvalt riiklikest seadustest makstakse kõigile täiskoormusega õppivatele doktorantidele toetust 660 eurot kuus. Kui doktoritöö teema on seotud mõne suurema teadusprojektiga, tekib sageli võimalus maksta doktorandile lisaks ka stipendiumi või pakkuda nooremteaduri töökohta.

Õppeaeg

Nominaalne õppeaeg doktoriõppes on 4 aastat, kuid võimalik on õppida ka osalise koormusega või eksternina. Doktorikraadi omandamiseks on vaja läbida doktoriõppekavas ettenähtud õpingud, teha teadustööd ning kirjutada ja kaitsta doktoriväitekiri.

Lisainfo

Kui olete otsustanud ühe Tallinna Ülikooli doktoriõppekava kasuks, siis viige ennast kurssi vastuvõtunõuetega. Võtke kindlasti ühendust ka õppekava juhi, vastava doktorikooli või instituudi direktoriga, et uurida võimalusi ning pidada aru oma huvist lähtuva teema ja võimaliku juhendaja osas.

  Dokumendid

  Täiendavad doktoriõpet puudutavad dokumendid leiate siit.

  Lisainfo

  Telefon (eesti keeles): 640 9135

  Telefon (inglise keeles): 640 9234

  E-post: vastuvott@tlu.ee