Bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduse õpe

Magistriõpe

Doktoriõpe

  • Doktoranditoetus on rahaline toetus doktoriõpingutele ja teadustööle pühendumise soodustamiseks ning hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks.
  • Tallinna linna Raestipendiumi eesmärk on toetada ja tunnustada teadus- ja õppetöös edukaid Tallinna ülikooli üliõpilasi, kelle lõputöö teema on seotud Tallinnaga.
  • Dora Pluss toetuse eesmärgiks on kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsus ja järelkasv.
  • Riigi Kinnisvara ASi stipendiumi saavad taotleda doktorandid, kelle doktoritöö on seotud Riigi Kinnisvara ASi tegevusega seonduva valdkonnaga.