Bakalaureuse- ja rakenduskõrghariduse õpe

 • Vajaduspõhine õppetoetus on üliõpilastele, kes on pärit vähemkindlustatud perekondadest ning on mõeldud kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmiseks. 
 • Vajaduspõhise eritoetuse sihtgrupiks on üliõpilane, kes taotles riigi poolt määratavat vajaduspõhist õppetoetust, kuid ei saanud seda, kuna leibkonna sissetulek ületas sissetulekute ülempiiri.
 • Tulemusstipendium  on mõeldud üliõpilastele, kes on täitnud õppekava täies mahus ning kellel on head õpitulemused. Stipendiumi saab taotleda alates teisest semestrist.
 • Õpetajakoolituse stipendiumi eesmärk on motiveerida ja väärtustada õpetajaks õppimist, tunnustada õpetaja kutset ning suurendada õpetajakoolituse erialadele kandideerijate ja õpetajakutse omandajate arvu.
 • Erialastipendiumi eesmärk on motiveerida üliõpilasi õppima täiskoormusega riigile prioriteetsetes valdkondades.
 • Liikumis-, nägemis- ja kuulmisfunktsiooni kõlvalekaldega üliõpilaste stipendiumi eesmärk on toetada ja soodustada erivajadusega üliõpilaste õppimist ülikooli tasemeõppes. Stipendiumi võivad taotleda sügava või raske puudega üliõpilased.
 • Erivajadustega üliõpilaste riikliku stipendiumi eesmärk on toetada erivajadusega õppijaid kõrghariduse omandamisel. Stipendiumi võivad taotleda keskmise, sügava või raske puudega üliõpilased.
 • Tallinna Ülikooli ühiskondlikku aktiivsust tunnustava stipendiumi eesmärk on toetada ja soodustada ühiskondlikult aktiivse üliõpilase, kes panustab kodanikuühiskonna arengusse ja/või hariduse edendamisse läbi vabatahtliku töö, õppimist ülikooli tasemeõppes.
 • PRÕM sõidu- ja majutustoetuse eesmärk on katta üliõpilaste praktika läbimisega kaasnevaid sõidu- ja majutuskulusid.
 • Tasemeõppes osalemise toetus on mõeldud tööealistele töötavatele ja töötutele inimestele, kellel puuduliku või vananenud hariduse või oskuste tõttu on keeruline leida uut tööd või kellel on oht oma töökoht kaotada.
 • Asendushooldusel viibinud ja eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist toetavat stipendiumi on võimalik taotleda täiskoormuses õppival rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe üliõpilasel.

Magistriõpe

 • Vajaduspõhine õppetoetus on üliõpilastele, kes on pärit vähemkindlustatud perekondadest ning on mõeldud kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmiseks. 
 • Vajaduspõhise eritoetuse sihtgrupiks on üliõpilane, kes taotles riigi poolt määratavat vajaduspõhist õppetoetust, kuid ei saanud seda, kuna leibkonna sissetulek ületas sissetulekute ülempiiri.
 • Tulemusstipendium  on mõeldud üliõpilastele, kes on täitnud õppekava täies mahus ning kellel on head õpitulemused. Stipendiumi saab taotleda alates teisest semestrist.
 • Õpetajakoolituse stipendiumi eesmärk on motiveerida ja väärtustada õpetajaks õppimist, tunnustada õpetaja kutset ning suurendada õpetajakoolituse erialadele kandideerijate ja õpetajakutse omandajate arvu.
 • Erialastipendiumi eesmärk on motiveerida üliõpilasi õppima täiskoormusega riigile prioriteetsetes valdkondades.
 • Tallinna linna stipendiumi eesmärk on toetada ja tunnustada teadus- ja õppetöös edukaid Tallinna ülikooli üliõpilasi, kelle lõputöö teema on seotud Tallinnaga.
 • Liikumis-, nägemis- ja kuulmisfunktsiooni kõlvalekaldega üliõpilaste stipendiumi eesmärk on toetada ja soodustada erivajadusega üliõpilaste õppimist ülikooli tasemeõppes. Stipendiumi võivad taotleda sügava või raske puudega üliõpilased.
 • Erivajadustega üliõpilaste riikliku stipendiumi eesmärk on toetada erivajadusega õppijaid kõrghariduse omandamisel. Stipendiumi võivad taotleda keskmise, sügava või raske puudega üliõpilased.
 • Tallinna Ülikooli ühiskondlikku aktiivsust tunnustava stipendiumi eesmärk on toetada ja soodustada ühiskondlikult aktiivse üliõpilase, kes panustab kodanikuühiskonna arengusse ja/või hariduse edendamisse läbi vabatahtliku töö, õppimist ülikooli tasemeõppes.
 • PRÕM sõidu- ja majutustoetuse eesmärk on katta üliõpilaste praktika läbimisega kaasnevaid sõidu- ja majutuskulusid.
 • Dora Pluss toetuse eesmärgiks on kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsus ja järelkasv.
 • Asendushooldusel viibinud ja eestkostja peres elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist toetavat stipendiumi on võimalik taotleda täiskoormuses õppival rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse-, magistri- ning bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppe üliõpilasel.

Doktoriõpe

 • Doktoranditoetus on rahaline toetus doktoriõpingutele ja teadustööle pühendumise soodustamiseks ning hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks.
 • Doktorandi erialastipendiumi eesmärk on toetada ja motiveerida riigile prioriteetsetes valdkondades või doktoriõpet toetavate meetmete raames täiskoormusega õppivaid doktoriõppe üliõpilasi.
 • Dora Pluss toetuse eesmärgiks on kõrghariduse rahvusvahelistumine, mobiilsus ja järelkasv.