• toetab ja koordineerib ülikooli kui terviku teadmussiirde alast tegevust;
  • toetab teadlasgruppide innovatsioonivõimekuse arendamist;
  • nõustab teadlasi ja teadlasgruppe intellektuaalomandi turupotentsiaali realiseerimisel ning osaleb intellektuaalomandi kaitse korraldamises;
  • veab eest koostööklastrite tegevust;
  • pakub tuge teadus-, arendus- ja loometegevuse projektide ning era-, avaliku ja kolmanda sektori koostööprojektide kirjutamisel;
  • arendab ülikooli koostööd era-, avaliku- ja kolmanda sektori organisatsioonidega ning nende tugi- ja esindusorganisatsioonidega;
  • toetab partneritele suunatud teaduskommunikatsiooni tegevusi.

Võta meiega ühendust:

exu@tlu.ee või tea@tlu.ee

Aija Sakova, PhD, teadmussiirde ja projektide keskuse juhataja.
E-post: aija.sakova@tlu.ee

Külliki Tafel-Viia, PhD, teadmussiirde valdkonna juht. 
E-post: kylliki.tafel-viia@tlu.ee