Esileht - ÕPINGUD - Õppeinfo

ELU

__thumb_-2-ELU_minibanner.png

ELU ehk Erialasid Lõimiv Uuendus on Tallinna Ülikooli uutmoodi õppeaine, mille raames erinevate erialade üliõpilased viivad koostöös ellu projekte endale huvipakkuval teemal. Projekti rühma moodustavad 6-8 üliõpilast vähemalt kolmelt erinevalt erialalt.

See on aine, kus õppetöö ei toimu loenguvormis ning õppejõud ei dikteeri, mida ja kuidas teha, vaid initsiatiiv ja tegevuste juhtimine on üliõpilastel. Edu võti seisneb koostöös, tegevuste planeerimises ja ühise eesmärgi seadmises, kuna sobilikud viisid oma idee teostamiseks tuleb rühmal juhendaja kaasabil ise valida.

ELU projektis osalemiseks tuleb üliõpilasel end huvipakkuvasse projekti registreerida. Väljapakutud ideed leiab ELU veebist. Projektis osalemiseks tuleb sisse logida oma TLÜ kasutajakontoga ja sobiva projektiga liituda. Registreerimine kestab 6. veebruarini.

ELU projektis osalemine on võimalus arendada enda juhtimis- ja sotsiaalseid oskusi, algatusvõimet ning saada alusteadmisi projektide planeerimise kohta. Lisaks on ELU õppeaine eesmärk toetada üliõpilaste ettevõtlikkuse ja meeskonnatööoskuse arengut. Projekt eeldab aktiivset osalemist meeskonnas ja võetud kohustuste täitmist. ELU projektid panustavad probleemi lahendamisse, olemasolevate algatuste arendamisesse või loovad midagi täiesti uut. Lisaks väärtuslikule kogemusele saavad üliõpilased ELU eest arvestuse ja 6 EAP-d.

ELU projekte iseloomustab suur variatiivsus, näiteks võib projekti tulemusena:

  • alguse saada idufirma;
  • teha midagi reaalset ühiskonna heaks;
  • aset leida uue tehnoloogia väljatöötamine;
  • valmida erinevaid valdkondi hõlmav uurimus, mida saab jätkata lõputöös;
  • korraldada teadust populariseerivaid üritusi, näitusi, projektipäevi jne.

Projektideks sobivaid ELU ideid hakkavad välja pakkuma üliõpilased ise, neid juhendavad õppejõud ja ülikooliga koostööd tegevad ettevõtted ja MTÜ-d.

ELU projektide avalikud esitlemise ajad on:

  • vahenädalal, 23.03.2017;
  • kevadsemestri lõpus, 25.05, 06.06 ja 15.06.2017. Esitluspäevade ajakava.

Korduma kippuvad küsimused uue õppeaine ELU kohta

1. Mis on ELU?

ELU on üleülikooliline õppeaine, mille raames eri valdkondade üliõpilased viivad koostöös ellu projekte.

2. Miks on ELU kõigis õppekavades?

ELU on kohustuslik, et kõik üliõpilased saaksid uudse koosõppimise ja -tegutsemise kogemuse. Paratamatult tuleb meil tulevases tööelus tegeleda ideede ja probleemidega, mis ületavad ühe eriala piire. Lisaks annavad ELU projektid võimaluse harjutada koostöötamist erinevate inimestega ning katsetada oma ideid.

3. Millal saab ELU õppida?

ELU teostamise aja saab üliõpilane ise valida. Erinevalt tavalisest õppeainest on soovituslik projekti ettevalmistamisega alustada juba eelneval semestril, kuna rühm peab kokku tulema enne semestri algust. ELU aines on soovituslik osaleda enne viimast ehk lõputöö kirjutamise semestrit.

4. Kuidas moodustatakse ELU rühmad?

Rühmad moodustatakse huvipakkuva idee alusel. Seega saab üliõpilane valida, millise juhendaja algatatud projektiga liituda, või pakkuda välja oma idee. ELU projekte tutvustatakse ideelaadal ja ELU veebis.

5. Missugustele tingimustele peab ELU rühm vastama

ELU rühma moodustavad 6–8 üliõpilast. Kui ühest teemast huvitatud üliõpilasi on rohkem, siis moodustatakse alarühmad. Kuna tegemist on erialadevahelise projektiga, peavad rühmas olema vähemalt kolme erineva eriala üliõpilased.

6. Missugune on ELU projekt?

ELU läbiviimise viis ning tulemus sõltuvad rühmast ja juhendajast. ELU projekti eesmärk, selle saavutamiseks vajalikud tegevused ja ajakava lepitakse kokku projekti kavandis pärast rühma moodustamist.

Õppeaine kohustuslikud osad on projekti kavand, enesereflektsioon ja tulemuse esitlemine. Juhendaja ülesanne on üliõpilasi toetada, hinnata kavandi teostatavust ja anda rühmale tagasisidet.

7. Kust saan rohkem infot ELU kohta?

Vaata ELU ainekaarti ÕIS-is või kirjuta ELU koordinaatoritele elu....at....tlu.ee