Esileht - Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut - Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused

NB! Täpset vastuvõtueksamite ajagraafikut vaata SIIT.

Sisseastumiseksam TLÜ ja EMTA muusikaõpetaja õppekavale koosneb loomingulisest konkursist ja kutsesobivuskatsest.

Muusikaõpetaja magistriõppekava sisseastumiseksamid toimuvad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

Algab loomingulise konkursiga, seejärel toimub intervjuu ja kutsesobivuskatse

1. Loominguline konkurss, mille raames tuleb kandidaadil:

  • Esitada omal valikul laul a cappella
  • Esitada ettevalmistatud käibelolevatest üldhariduskooli muusikaõpikutest valitud laulu saade koos meloodiaga
  • Komisjoni poolt antud laulule kujundada klaverisaade (meloodia + harmoonia, ilma laulmiseta), mille iseseisvaks ettevalmistamiseks antakse igale sisseastujale aeg ja ruum (mõlemad laulud on valitud käibelolevatest I–XII klassi laulikutest)
  • Instrumentaalpala vabalt valitud instrumendil, millega sisseastuja demonstreerib oma pillimänguoskust
  • Muusikateoreetiliste teadmiste eksam*
  • Suuline intervjuu, millel keskendutakse muusikalistele ja üldkultuurilistele teemadele ning arutletakse võimaliku uurimisteema üle.

*Muusikaõpetaja magistriõppe muusikateooria sisseastumiseksami võib kuni 2018. aastani ühitada muusika-alase bakalaureuseõppe muusikateoreetiliste ainete lõpueksamiga.
Muusikateoreetiliste ainete lõpueksami tulemus bakalaureuseõppest kehtib magistriõppe sisseastumiseksamina kuni kolm aastat alates lõpetamise aastast.

2. Kutsesobivuskatse

  • Kutsesobivuskatse käigus selgitatakse välja kandidaadi eeldused õpetajana töötamiseks, sh suhtlus- ja eneseväljendusoskus, eesti keele ja võõrkeelte oskus, oskus kasutada kaasaegseid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimalusi ning valmidus meeskonnatööks ja edasiseks professionaalseks arenguks.

Tasuta sisseastumiskonsultatsioonid toimuvad: 7.03/ 4.04/ 2.05/ 23.05 17:00.

Registreeru: goo.gl/3rC1sG


Lähem informatsioon:

Õppenõustaja ja -spetsialist Monika Tomingas - monika.tomingas....at....tlu.ee, tel +372 6 199 933 T-308

TLÜ Muusikaõpetaja magistriõppekava juht dotsent Vaike Kiik-Salupere - vaike.kiik-salupere....at....tlu.ee, tel. +372 56 827 550

EMTA Muusikaõpetaja magistriõppekava juht professor Kristi Kiilu - kristikiilu....at....ema.edu.ee