Esileht - Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut - Õppejõud

Õppejõud

Loengutes ja seminarides kohtud nii mõnegi erialaspetsialistiga, kelle hulgas Linnar Priimägi, Tiina Hiob, Esta Kaal, Andres Jõesaar, Aivar Voog, Priit Hõbemägi, Rain Pikand, Alvar Lonks, Kristel Abel ja Mart Soonik. 

Tiina Hiob

tiina_hiob.jpg

Tiina Hiob on reklaami ja imagoloogia õppekava üks loojatest, selle õppekava kuraator ja juhtiv õppejõud.

TLÜ reklaamiõppega on ta olnud seotud selle algusaegadest alates koos Talis Bachmanni ja Linnar Priimägiga. Tema käsitlusaladeks on üldistatult reklaamiteooria ja -psühholoogia, visuaalne kommunikatsioon ning brändikujundus.

Eksperdina on ta kaasatud reklaamikampaaniate hanke- ning hindamiskomisjonides, reklaamiauhind „Kuldmuna“ žüriides, Eesti Tarbijakaitseameti reklaami nõukojas.

Tiina Hiob Eesti Teadusinfosüsteemis


Andres Jõesaar

andres_joesaar.jpg

Andres Jõesaar on BFMi meedia ja kommunikatsiooni suuna juht ning ristmeedia dotsent. Lisaks õppejõutööle on ta ka Tallinna Ülikooli arendusprorektor loometegevuse ja koostöösuhete alal. Paralleelselt on Jõesaar seotud ka meediauuringute osakonnaga ERRis.

Andres Jõesaarel on pikaaegne kogemus meedia- ja telekommunikatsioonitööstuses, eelkõige meediamajanduses ja juhtimises. Tema uurimisvaldkondadeks on samuti meedia juhtimine ja meediamajandus, meediapoliitika sh ringhäälingupoliitika, meediauuringud, meedia, ristmeedia ja ristmeedia tootmise õpe. Jõesaarel on Tartu Ülikooli doktorikraad meedias ja kommunikatsioonis.

Jõesaar oli üks erakanali "Reklaamitelevisioon" asutajatest ja hiljem ka AS-i TV3 peadirektor. Aastatel 2000-2011 oli Jõesaar Tele2 Eesti AS äriklientuuri- ja meediateenuste direktor. 

Andres Jõesaar Eesti Teadusinfosüsteemis


Esta Kaal

esta_kaal.JPG

Esta Kaal (MA) on omandanud kõrghariduse majanduse ning sotsiaalteaduste valdkonnas, meedia ja kommunikatsiooni alal, Tartu Ülikoolis. Tänaseks on ta töötanud kommunikatsiooni uuringute valdkonnas nii erasektoris kui akadeemilises organisatsioonis kokku üle 25 aasta.

Tema rakendusuuringute alane kompetents on pärit AS Emorist, kus ta kommunikatsiooni uuringute osakonna juhina vastutas uuringuprojektide disaini, analüüsi ja klientide nõustamise eest.  Peamiselt meedia ja reklaami agentuuride, telekommunikatsiooni, panganduse, ravimi-, tubaka- ja autotööstuse klientidelt tulnud uurimisülesanded olid seotud tarbijate käitumise, vajaduste ja motivatsiooni ning kommunikatsiooni kampaaniate eel- ja järeluuringutega. 2012-aastast alanud töösuhe Tallinna Ülikooliga andis tõuke ja võimalused täiendada end akadeemilise uurimistöö valdkonnas. Nii võib öelda, et uuringu meetodite ja metoodikate valdkonnas on tema akadeemilised teadmised ja praktilised oskused suurpärases tasakaalus. 

Täna õpetab Esta Kaal Tallinna Ülikoolis kommunikatsiooni uuringute meetodeid ja metodoloogiaid, juhendab tudengite lõputöid ning interdistsiplinaarseid projekte. Lisaks õppetööle ülikoolis osaleb ta akadeemilistes uuringuprojektides, avaldab artikleid ning on jätkuvalt seotud rakendusuuringutega, olles uuringukonsultandiks avaliku sektori organisatsioonidele.

Esta Kaal Eesti Teadusinfosüsteemis


Priit Hõbemägi

priit_hobemagi.jpg

Priit Hõbemägi on ajakirjanduse õppekava kuraator. Ta on tegutsenud ajakirjanduses üle 20 aasta ning töötanud kokku 15 aastat suurte Eesti ajalehtede - Eesti Ekspressi, Eesti Päevalehe ja Õhtulehe peatoimetajana. Tema suur huvi on uus meedia ning ajakirjandusliku sisu digitaalse tootmise tehnoloogilised uuendused - praegusel ajal 360-kraadi video, mobiiliajakirjandus ja virtuaalne reaalsus. Meediakontsernis Ekspress Meedia viis ta läbi Eesti esimese supertoimetuse loomise, kus Eesti Päevalehe, Delfi, Eesti Ekspressi ja Maalehe toimetused ühendati üheks moodsaks ja suureks ajakirjanduslikuks organisatsiooniks. Tegevajakirjanikuna tegutseb ta Eesti Ekspressi kultuurilisa Areen arvamuskülje ja raamatutoimetajana ning Kuku-raadio ühiskondlik poliitilise saate Keskpäevatund saatejuhina. Ta on ka tuntud kolumnist. 2016. aastal pälvis Priit Hõbemägi Eesti Ajalehtede Liidu elutöö preemia.

Facebook
Twitter @priithobemagi


Kristel Abel

kristel_abel.jpg

Kristel Abel, lektor, suhtekorralduse õppekava kuraator.
Kristel on õppetanud erinevate ülikoolide suhtekorrralduse tudengeid aastast 2005. Suhtekorraldus on praktiline ala,mis lisaks ka veel pidevas muutumises. Seepärast on ta alati pidanud oluliseks, et kommunikatsiooniaineid loeksid õppejõud, kes on samal ajal ka tegevpraktikud. Kristel on töötanud erinevate avaliku sektori asutuste suhtekorraldajana ning jätkab kommunikatsioonitööd õppejõu ameti kõrvalt. Nii võivad tudengid olla kindlad, et kõik loengutes ja seminarides toodud näited on päris ja aktuaalsed, mitte aastatetagused.

Mart Soonik

mart_soonik.png

Mart Soonik on õppejõud, kelle seminarid on pigem treeningud kui loengud. Nendes vaagitakse päriselulisi juhtumeid, otsitakse taktikaid strateegilistele eesmärkidele ja lahendatakse aktuaalseid probleemülesandeid kasutades selleks praktikas kinnitust leidnud teoreetilisi mudeleid. Sellele aitab kaasa tema igapäevane konsultandina töötamise kogemus, mil ta erinevate klientide jaoks uurib, analüüsib, koolitab ja nõustab kõige erinevamate murede korral. Tema klientideks on olnud erinevad ministeeriumid, sihtasutused, erasektori organisatsioonid ja vabaühendused. Tallinna Ülikooli õppejõud on Mart Soonik olnud alates 2006. aastast. Teadusmagistrikraadi kaitses ta 2009. aastal Tartu Ülikoolis organisatsioonikommunikatsiooni valdkonnas uurides sihtasutuste kommunikatsiooni. Oma senistes teadusartiklites ongi ta keskendunud pigem organisatsioonide suhtekapitali hindamisele ja reklaami mõju uurimisele. Eelmisel sajandil töötas ta kokku kaheksa aastat ajakirjanikuna, millest suurema osa TV3 uudistetoimetajana. Alates 1998. aastast on ta enne oma ettevõtte (MSMedia OÜ) asutamist töötanud kommunikatsioonijuhina või avalike suhete osakonnajuhina Sotsiaalministeeriumis, Eesti Politseis, Keskkonnaministeeriumis, Elcoteqis ja Integratsiooni sihtasutuses.