Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Õppekava ja -ained

Õppekava ja -ained

Peaerialad

Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja saab ettevalmistuse õpetada üldhariduskoolis kas käsitööd ja kodundust või töö- ja tehnoloogiaõpetust.

Sellest tulenevalt koondab Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja õppekava kaks õppesuunda:

  • käsitöö ja kodunduse õpetaja eriala;
  • töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja eriala.

Sisseastujal on võimalus valida õppesuund vastavalt varem bakalaureuseastmes omandatud erialale. Õppekava koosneb eriala üldainetest, valitud suunast lähtuvad erialaainetest, kasvatusteaduslikest- ja psühholoogiaainetest ning valitud suuna ainedidaktikast ja pedagoogilistest praktikatest. Juhul kui bakalaureuse astmes on läbitud kõrvaleriala, valib üliõpilane valikainetes vastava didaktika kursuse, et omandada õigus kõrvaleriala õpetamiseks üldhariduskoolis. 

Õppevormi kirjeldus

Õppetöö toimub tsükliõppes kaks korda kuus reedest pühapäevani ja viis korda aastas nädalaste õppesessioonidena üldhariduskoolide vaheaegadel. Lisaks on vaja sooritada semestris 6 praktikapäeva koolides neljapäeviti või reedeti esimese õppeaasta mõlemal semestril. Esimene sessioon on augusti viimasel nädalal.

Praktika
  • Esimese õppeaasta praktika (ained Õpetajakoolituse praktika I ja II) toimuvad kuuel päeval semestri jooksul Tallinna Ülikooli praktikakoolides.
  • Tegevõpetajad sooritavad esimese õppeaasta sügissemestri praktika samuti täismahus ning Tallinna Ülikooli praktikakoolides Tallinnas ja Harjumaal.
  • Enne praktikale minekut on vajalik tervisetõend.

Praktikapäevad sügissemestril:

  • Neljapäevad: 21. september, 5. ja 19. oktoober, 2., 16. ja 30. november 2017
  • Infotund praktikakorralduse kohta toimub 30.08. kell 10.00, ruum A-543
Olulised erialaained, kõrvalerialad

Suunast lähtuvad erialaained annavad võimaluse tutvuda ainevaldkonnaga süvendatult, samas kui eriala üldainetes käsitletakse ainevaldkonna kujunemist, selle multidistsiplinaarset olemust ning seotust ühiskonna ja teaduse arengusuundadega. Näiteks, ainekursus Tehnoloogiavaldkonna ainete ühiskondlikud aspektid annab ülevaate aine filosoofilisest taustast ja avab nii käsitöö ja kodunduse kui ka töö- ja tehnoloogiaõpetuse aine ajaloolise kujunemise lähtuvalt ühiskonna sotsiaalsetest vajadustest.

Tutvu õppekavaga!