Compared to other schools at TLU the research practice at BFM is somewhat specific. For it does not only consist of the classical academic approach to research into media, arts, and communication, but also includes creative practice and development work. Indeed, the borderlines between these different activities in our institute are blurry. The research work at our School needs to have the capacity to be used as inputs in our other creative or development work. We have long traditions in conducting creative work in areas such film, television, cross- and transmedia, art, music and dance. We are used to carrying out development work with a variety of institutional partners, especially in the cultural sector. And we conduct academic and critical research work that supports other activities in the School.

MEDIT

BFMi eriliseks vastutusvaldkonnaks Tallinna Ülikoolis on digi- ja meediakultuuri fookusvaldkonnas teostatava teadus- ja loometöö läbiviimine. Sel otstarbel kutsuti 2015. aasta suvel ellu Tallinna Ülikooli meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskus (MEDIT). MEDITi katuse all tegutseb kolm uurimisrühma (audiovisuaalse digihumanitaaria, audiovisuaalkultuuri ja digitaalse loomemajanduse teemadel) ning LoomeLab, mille eesmärk on teostada eksperimentaalseid loov- ja arendusprojekte koos kultuuri- ja loomemajandusvaldkonna partneritega väljastpoolt ülikooli. Lisaks MEDITis tehtavale tööle teostatakse BFMis teadustööd veel suhtekorralduse, reklaaminduse, teadus- ja organisatsioonikultuuri, muusikapedagoogika, kunstiajaloo jpm teemadel. Kõigil teemadel on fookuses ka rakendusuuringute teostamine koostöös partneritega Eestist ja teistest riikidest. 

Ajakirjad

BFM annab lisaks välja kahte eelretsenseeritavat teadusajakirja Baltic Screen Media Review ja The Changing Face of Music and Art Education.

CFMAE/YTT

Kunstide didaktika suuna (endise muusika osakonna) eestvedamisel toimub alates aastast 2004 rahvusvaheliste teaduskonverentside sari CFMAE/YTT: suured konverentsid 2004, 2009, 2014 ja 2015 (koostöös EuNetMERYC võrgustikuga); BA, MA ja PhD kraadiõppurite konverentsid 2007, 2008, 2010-2013. 

Kontakt

Teaduskoordinaator

Kristel Karu-Kletter

PostiaadressNarva mnt 27, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6199 914