Balti filmi, meedia ja kunstide instituuti iseloomustab teadus-, loome-, ja arendustöö lõimitus. Piirid nende tegevussuundade vahel on hägusad, üks peab andma sisendi teisele.

 

 • Meil on pikaaegsed uuendusliku loometöö traditsioonid filmi, televisiooni, ristmeedia, kujutava kunsti, muusika ja koreograafia vallas
 • Meil tehakse arendustöid partneritega meedia ja kommunikatsioonisektoritest
 • Meil on valmisolek teha akadeemilist teadustööd, mis on toeks nii õppe- kui loometegevusele instituudis

Alates 2020. aastast on akadeemilise karjäärimudeli keskmes tenuurisüsteem. Tenuuriprofessori oluliseks rolliks on olla vastava õppe- ja teadusvaldkonna akadeemiliseks eestvedajaks ülikoolis. Tenuurisüsteemi ametikohtade rahastamiseks on ülikoolis loodud tenuurifond.

Tenuurisüsteemi professori ametikohtadel on BFMis:

 • Dokumentaalfilmi professor Riho Västrik
 • Kultuuridevahelise kommunikatsiooni professor Anastassia Zabrodskaja
 • Meediainnovatsiooni professor Indrek Ibrus
  Indrek Ibrus räägib videos meediainnovatsioonist ning digikultuurist ja erinevate valdkondade uuringute põimimisest. Juttu tuleb nii Londoni teadusmaailmast Eestisse tagasi tulemisest, noortesse uskumisest kui ka trolliga Õismäelt Kesklinna sõidu meelelahutuseks muutmisest.
 • Meediamajanduse ja -juhtimise professor Ulrike Rohn
 • Osaluskultuuri professor Katrin Tiidenberg
  Allolevas videos räägib Katrin Tiidenberg enda uurimisteemadest, milleks on osaluskultuur, kogukond ja kuulumine ja interneti identiteet. Juttu tuleb ka suuri teemavaldkondi kitsendades nii selfide tegemise, seksi ja sotsiaalmeedia uurimisest. Välja ei jää selgitamata ka tema igapäevased hobid ning tema ema arvamus teadusmaailmasse suundumise kohta.

Kontakt 

Meelis Sirendi

BFMi teaduskorralduse juht

PostiaadressNarva mnt 27, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 61 99 934