Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituuti iseloomustab teadus-, loome-, ja arendustöö lõimitus. Piirid nende tegevussuundade vahel on hägusad, üks peab andma sisendi teisele.

  • Meil on pikaaegsed uuendusliku loometöö traditsioonid filmi, televisiooni, ristmeedia, kujutava kunsti, muusika ja koreograafia vallas,
  •  meil tehakse arendustöid partneritega meedia ja kommunikatsioonisektoreist ja
  • meil on valmisolek teostada akadeemilist teadustööd, mis on toeks nii õppe- kui loometegevusele instituudis.  

MEDIT

BFMi eriliseks vastutusvaldkonnaks Tallinna Ülikoolis on digi- ja meediakultuuri fookusvaldkonnas teostatava teadus- ja loometöö läbiviimine. Sel otstarbel kutsuti 2015. aasta suvel ellu Tallinna Ülikooli meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskus (MEDIT). MEDITi katuse all tegutseb kolm uurimisrühma (audiovisuaalse digihumanitaaria, audiovisuaalkultuuri ja digitaalse loomemajanduse teemadel) ning LoomeLab, mille eesmärk on teostada eksperimentaalseid loov- ja arendusprojekte koos kultuuri- ja loomemajandusvaldkonna partneritega väljastpoolt ülikooli. Lisaks MEDITis tehtavale tööle teostatakse BFMis teadustööd veel suhtekorralduse, reklaaminduse, teadus- ja organisatsioonikultuuri, muusikapedagoogika, kunstiajaloo jpm teemadel. Kõigil teemadel on fookuses ka rakendusuuringute teostamine koostöös partneritega Eestist ja teistest riikidest. 

Ajakirjad

BFM annab lisaks välja kahte eelretsenseeritavat teadusajakirja Baltic Screen Media Review ja The Changing Face of Music and Art Education.

CFMAE/YTT

Kunstide didaktika suuna (endise muusika osakonna) eestvedamisel toimub alates aastast 2004 rahvusvaheliste teaduskonverentside sari CFMAE/YTT: suured konverentsid 2004, 2009, 2014 ja 2015 (koostöös EuNetMERYC võrgustikuga); BA, MA ja PhD kraadiõppurite konverentsid 2007, 2008, 2010-2013. 

Kontakt

Teaduskoordinaator

Kristel Karu-Kletter

PostiaadressNarva mnt 27, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 6199 914