Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut

Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia

Meie teaduspõhine ja distsipliinidevaheline õppekava ühendab erinevaid biokeemia ja -tehnoloogia ning molekulaarbioloogia valdkondi ja nende rakendusi erinevates kliinilistes süsteemides või ökoloogias, pakkudes üliõpilasele võimaluse oma huvidest lähtuvalt läbi valikainete täpsemale teemale spetsialiseeruda.

Pakutavad kursused käsitlevad näiteks peptiidide ja valkude keemia, proteoomika, neurokeemia ja molekulaarse kloonimise temaatikat. Süvendatud tähelepanu pööratakse kaasaegsele mikrobioloogiale ja süsteemibioloogiale ning vastavate teadusharude andmestiku eksperimentaalsele ning informaatilisele analüüsile.

Keda ootame õppima?

Molekulaarse biokeemia ja ökoloogia eriala sobib mõtte-erksale, iseseisva tööoskusega üliõpilasele, kes on huvitatud seostest organismide ja nende elukeskkonna vahel ning kes soovib neid seoseid uurida molekulaarsel tasemel, kasutades tänapäeva biokeemia, analüütilise keemia, molekulaarbioloogia, molekulaargeneetika ning geenitehnoloogia meetodeid ja aparatuuri. Õppijalt eeldame loogilist mõtlemis- ja analüüsioskust, soovi töötada teaduslaboris ning valmisolekut osaleda kliiniliste või välitöödel saadud andmete kogumise ja töötlemisega.

Miks tulla meile õppima?

Molekulaarse biokeemia suuna kursused käsitlevad näiteks peptiidide ja valkude keemia, proteoomika, neurokeemia ja molekulaarse kloonimise temaatikat. Molekulaarse ökoloogia kursused käsitlevad näiteks populatsiooniökoloogia, bioloogiliste, sealhulgas ka kliiniliste süsteemide ökoloogia temaatikat. Süvendatud tähelepanu pööratakse kaasaegsele mikrobioloogiale ja süsteemibioloogiale ning vastavate teadusharude andmestiku eksperimentaalsele ning informaatilisele analüüsile.

Loetavad kursused haakuvad tihedalt instituudi teadusprojektidega. See loob eelduse, et üliõpilased saavad valida asjakohased magistritöö teemad ning jätkata õpinguid doktoriõppes. Osakonnas käsil olevateks teadusteemadeks on näiteks neurodegeneratiivsete haiguste uurimine, inimese normaalse ning häiritud mikrobioomi uurimine, viljatuse molekulaarsete aluste  kindlaks tegemine, kapillaarelektroforeesi ja kapillaarelektrokromatograafia meetodite väljaarendamine ja rakendamine erinevate haiguste mehhanismide uurimisel, taimse ja mükoloogilise materjali keemilise koostise ning looduslike polümeersete ainete ehituse seaduspärasuste selgitamine, bioaktiivsete ainete struktuur-omadus sõltuvuste tuvastamine, puna- ja pruunvetikate ja looduskeskkonna mikroelementse koostise analüüs, turbasammalde populatsioonide geneetilise struktuuri analüüs. Samuti on võimalus keskenduda ohustatud ja haruldaste liikide populatsioonide seisundi hindamisele ning keskkonna mikrobioomide uurimisele, selgitades näiteks inimtegevuse mõju mikroobikoosluste mitmekesisusele erinevates looduslikes või inimese poolt tugevalt mõjutatud ökosüsteemides.

Õppevormi kirjeldus

Erialaained toimuvad iganädalaselt neljapäeval ja reedel. Vabaained, mida õpetavad teised instituudid, võivad toimuda ka muudel päevadel. Nii on magistrandil juba varakult võimalik alustada lõputööks vajalike eksperimentaalandmete kogumisega paindlikel aegadel ning on loodud soodsamad tingimused ka õpingute läbimiseks muu töö kõrvalt. Samuti suurendab selline õppetöö korraldus koostöövõimalusi potentsiaalsete tööandjatega (teaduslaborid, eraettevõtted).

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Kaasaegselt sisustatud molekulaarteaduste laboris saavad üliõpilased praktikas tundma õppida tänapäevastes teadusuuringutes rakendatavat kõrgetasemelist teadusaparatuuri ja süvendatult tutvuda erinevate instrumentaalanalüüsi meetoditega. Loengutegevusse on kaasatud peale Tallinna Ülikooli õppejõudude ka külalisõppejõud Eesti ja välisriikide teistest ülikoolidest ja teadusasutustest. Tudengitel on võimalik sooritada praktikat erinevate Eesti koostööpartnerite laborites ning osaleda Erasmus+ vahetuses meie partnerülikoolide ja -instituutide juures Rootsis, Hollandis, Luksemburgis, Türgis ja Kreekas.

Õppimist toetab ka laiem keskkond. Näiteks asub ülikooli peahoones uus raamatukogu-õpikeskus, kus on võimalik segamatult koolitööle pühenduda hiliste öötundideni välja. Lapsevanematest tudengitel on aga võimalus jätta oma võsukesed päevaste loengute ajaks lastetuppa

Tutvu Astra 5. korruse molekulaarteaduste ning botaanika- ja zooloogialaborite galeriiga siin!

__thumb_-2-astra (2).png

__thumb_-2-labor 1 (2).png

__thumb_-2-labor 2 (2).png

__thumb_-2-labor 3 (2).png

__thumb_-2-labor 5 (2).png

__thumb_-2-labor7 (2).png

__thumb_-2-labor8 (2).png

__thumb_-2-labor 4 (2).png

Võta ette ka virtuaaltuur meie ülikoolilinnakus!

Alates 2016. aastast on õppekavas ka interdistsiplinaarne projektõpe, kus mitme eriala tudengid panustavad ühiste eesmärkide või ühise probleemi lahendamisse. Tallinna Ülikool pakub häid võimalusi oma keeletaseme tõstmiseks. Igal õppekaval on võimalik lisaks tasemest tulenevale keeleõppele valida ka inglise keeles õpitavaid aineid.

Keda ei huvitaks inimeses toimuvad protsessid. Vaata lähemalt ühe minuti loengut "Mis on analüütiline biokeemia?"

Olulised faktid
  • Õppetase: magistriõpe
  • Õppe kestus: 2 aastat
  • Õppekeel: eesti
  • Õppekohtade arv: 16
Vaata lisaks
Võta ühendust!
Loodus- ja terviseteaduste instituut:
E-post: lti....at....tlu.ee
Telefon: +372 6409 417 (õppejuht)
Õppekava kuraator: Rando Tuvikene
E-post: kristin.part....at....tlu.ee 
Telefon: +372 6409415 (õppenõustaja)
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png TLÜ LTI Facebooki leht __thumb_-2-FB_Tallinn University.png Loodusblogi Facebooki leht
__thumb_-2-nool2.jpg Loodusblogi __thumb_-2-nool2.jpg Loodus- ja terviseteaduste instituut