Skip navigation

Eesmärgid, õpiväljundid ja õpitulemused

Eesmärgid:
  • väärtustada tervislikku eluviisi ja seejuures stressi ennetamist;
  • propageerida enesereguleerimise võimalusi kiires ning pingelises elutempos;
  • toetada hotellimajanduse, reisikorralduse ja toitlustusteenuste korralduste üliõpilaste iseseisvat õppimist;
  • koondada üheks õppematerjaliks erinevat informatsiooni sauna, massaaži ja vesiravi kohta.

Õpitulemused:

  • üliõpilane teab tervisliku sauna mõjust inimese närvisüsteemile ja erinevatele organsüsteemidele;
  • üliõpilane omab ülevaadet massaaži ja erinevate veeprotseduuride olemusest ja positiivsest toimest organismile.
Õpitulemuste kontroll:
  • üliõpilane saab oma õpitulemusi kontrollida materjali lõpus oleva 25 kontrollküsimusega.