Skip navigation

Õpiobjekt

 

                                               Taastumisvahendid I

Õpiobjekt on loodud Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkooli reisikorralduse, hotellimajanduse ja toitlustusteenuste korralduse õppekavade aine "Tööohutus ja töötervishoid" toetavaks õppematerjaliks. Töötervishoiu teema all tähtsustame enesereguleerimise vajalikkust ja oskust psühholoogiliste ohutegurite mõju ennetamiseks töökeskkonnas. Üliõpilased saavad elementaarsed teadmised kolmest füüsikalisest taastumisvahendist: sauna, massaaži ja vesiravi olemusest ning tähtsusest.


Koostaja Marelle Grünthal-Drell

Inimeseõpetus/Esmaabi/Tööohutus ja töötervishoid

Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkool