Skip navigation

Vesiravi ehk hüdroteraapia


  • hõlmab vee kasutamist tahkes (jää, lumi), vedelas ja aurutaolises olekus (auruduššid, inhalatsioonid jt.).
  • põhineb vee füüsikalistel- keemilistel omadustel: suurenenud soojusjuhtivusel (28 korda suurem kui õhul), tunduval soojusmahtuvusel (2 korda suurem kui ravimudal), vähesel viskoossusel ning erikaalul, mis on lähedane inimkeha erikaalule.
  • Võrdse temperatuuri juures tundub vesi külmem kui õhk. Sellest tuleneb vee ärritav toime.
  • Vesi avaldab organismile ka mehaanilist toimet (rõhk, hõõrdumine jm.), eriti duši ja supluste ajal. Vannis oleva inimese hingamisele ja vereringele avaldab mõju ka hüdrostaatiline rõhk (1/20 at).
  • Suur tähtsus on sellelgi, et vesi on hea tahkete, vedelate ja gaasiliste anorgaaniliste ja orgaaniliste ainete lahusti.
  • Sõltuvalt vajadusest kasutatakse raviks ja profülaktikaks üht või teist vee füüsikalis-keemilist omadust, allutatakse organism termilistele, mehaanilistele või keemilistele ärritustele.