Skip navigation

Sissejuhatus

Inimese organism vajab ja kulutab energiat iga päev ning erinevate tegevustega. Lisaks kaotab organism jõudu eriolukordades ning on nõrk pärast raskemaid haigusi. Meie keha ja meel vajavad taastumist nii igapäevaste toimetuste järel (näiteks kosutava unega), pingelisematel perioodidel kui ka pärast tõsisemaid traumasid. Inimkonna ajaloo jooksul on läbi aegade eri perioodidel välja töötatud erinevaid taastumisvõimalusi. Paljud nendest on ajaproovile vastu pidanud ja neid rakendatakse edukalt tänase päevani. Inimese organismi taastumiseks on kasutusele võetud palju uusi meetodeid nagu näiteks valgusravi, kiirgusravi jpm.

Taastumisvahendid võime üldisemalt jagada kolme suuremasse gruppi:

1) FÜÜSIKALISED TAASTUMISVAHENDID

2) TAIMSED TAASTUMISVAHENDID

3) KEEMILISED TAASTUMISVAHENDID

Käesolevas õpiobjektis anname ülevaate inimese taastumise võimalustest läbi kolme füüsikalise taastumisvahendi, milleks on enamusele üldtuntud saun, veidi vähem rahva seas kasutust leidvad massaaž ja vesiravi.