Esileht - Humanitaarteaduste instituut

Ajalugu

Kuidas elati ja mõeldi teistel aegadel? Miks on asjad praegu nii nagu nad on? Kuidas näha ja jutustada Eesti minevikku hoopis teisest vaatenurgast? Kui niisugused küsimused kutsuvad sind kaasa mõtlema, siis tule õppima ajalugu Tallinna ülikooli!

Ajalugu saad õppida pea- ja kõrvalerialana. Kui sinu valik on ajaloo peaeriala, siis saad valida lisaks ühe kolmest kõrvalerialast: ühiskonnaõpetuse, kultuuri- ja keskkonnaajaloo või digihumanitaaria.

Keda ootame õppima?

Bakalaureuseõppesse ootame õppima uudishimulikke noori, kes tahavad koos õppejõududega sukelduda ajaloo erinevatesse sügavustesse ja arutada laiemalt selle üle, kui erinevalt võib minevikust rääkida.

Samuti on oodatud need, kes tahavad pärast eelnevat tegevust muul erialal pöörduda ajaloo juurde. Eeldame inglise keele oskust, kuid väga suureks kasuks tuleb ka saksa ja vene keele oskus, mida saab ülikooliõpingute ajal edasi arendada. 

Miks tulla meile õppima?

Kui õpid ajalugu, avad enda jaoks maailma. Meie ajalooõpetus on erialadevaheline ja laiapõhjaline. 2016. aasta sügisest käivitus uuendatud õppekava, mille kursustes käsitletakse ajalugu erinevatest erialadevahelistest vaatenurkadest, põimides eri koolkondi, meetodeid ja allikaid.

Julgustame tudengeid tegelema kirjalike allikate kõrval ka visuaalsete, suuliste ja  arheoloogiliste allikatega, et muuta meie arusaamine Eesti ajaloost mitmekülgsemaks ja põnevamaks. Näitame, kuidas läheneda eestlaste ajaloole laiemast piirkondlikust ja rahvusülesest perspektiivist ning kuidas luua seoseid kohalike ja globaalsete nähtuste vahel. Ühtlasi õpetame märkama inimkultuuride ja looduskeskkonna põimumist, sest esimesena Baltikumis on just meie juures keskkonnaajalugu ajalooõppe lahutamatu osa. Lisaks teoreetilistele teadmistele pakume rakenduslikku suunda. 

Eriala omandamist toetav õppekeskkond
  • Ajaloo õppimine on inspireeriv! Õpetamise aluseks on vahetu arutelu tudengitega. Ühte kursust viivad läbi mitu õppejõudu, see võimaldab teemat käsitleda eri vaatenurkadest.
  • Suur roll on praktikumidel, mis aitavad loengus kuuldut ümbritsevaga siduda.
  • Auditoorse töö kõrval toimuvad õppereisid. Nende käigus on võimalik tihedamini suhelda nii vanemate astmete tudengite kui ka õppejõududega ning rääkida mitte ainult ajaloost.
  • Igal aastal toimub magistrantide ja doktorantide eestvedamisel tudengite ajalookonverents.
  • Õpingute jooksul on võimalik minna Erasmuse vahetusüliõpilaste programmiga mõnda Euroopa ülikooli, valikuvõimalus on väga lai.
Olulised faktid
  • Õppeaste: bakalaureuseõpe
  • Õppe kestus: 3 aastat
  • Õppekeel: eesti
  • Õppekohtade arv: 25
Võta ühendust!
Humanitaarteaduste instituut:
E-post: vastuvott.humanitaar....at....tlu.ee
Telefon: 640 9376
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png Humanitaarteaduste instituut __thumb_-2-as our students_Tallinn University.png Küsi meie üliõpilastelt!
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Plaan A - TLÜ humanitaarteaduste instituut __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Humanitaarblogi
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine TLÜ bakalaureuseõppesse __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine humanitaarteaduste instituuti