Tutvustus

Kersti Markus on õppinud ajalugu ja kunstiajalugu Eestis ja Rootsis, töötanud keskajauurijana ja kunstiajaloo õppejõuna.
Teadlasena huvitavad teda visuaalsete allikate kasutamisvõimalused Skandinaavia ja Läänemere regiooni varasema ajaloo kirjutamisel. Lisaks sellele tegeleb ta ikonograafia ja kunstitööde tajumise probleemidega ning uurib võimu visualiseerimist erinevatel ajalooperioodidel. Uueks suunaks on ajaloo õpetamise visualiseerimine ning selle jaoks meetoodika väljatöötamine.

Põhitööülesanded

Õpetamine: antiik-, kesk- ja uusaja kunst ning kultuur; Põhjamaade visuaalkultuur ja ajalugu, visuaalne ajalugu, kunst ja ühiskond, mineviku visuaalsed ja aistilised maastikud

BA-, MA- ja doktoritööde juhendamine

Ajaloo akadeemilise suuna juht

Uurimisvaldkonnad

Visuaalkultuur

Kunst ja ühiskond

Eesti ja Skandinaavia keskaegne kunst ja ajalugu

Visuaalsed allikad ajaloo uurimises ja õpetamises