Esileht - Humanitaarteaduste instituut

Prantsuse keel ja kultuur

“On asjatu otsida õnne kusagilt kaugelt,
kui unustatakse harida iseennast.”
Jean-Jacques Rousseau

Sind huvitab prantsuse ajalugu, kultuur, kirjandus ja ühiskond? Soovid õppida süvendatult prantsuse keelt? Tahad töötada prantsuse keelt ja kultuuri valdava spetsialistina era- või riigisektoris?

Tallinna ülikooli Euroopa nüüdiskeelte ja kultuuride bakalaureuseõppekava pakub võimalust valida prantsuse keele ja kultuuri täiemahuliseks peaerialaks, mis võimaldab:

 • õppida prantsuse keelt kõrgemal tasemel; 
 • õppida mõistma tänapäeva Prantsusmaa kultuuri ja ühiskonna eripärasid ja nende ajaloolist väljakujunemist;
 • kombineerida oma peaeriala mõne teise keele ja kultuuri või muu TLÜ-s pakutava kõrvalerialaga;
 • veeta üks õppesemester või -aasta välisülikoolis;
 • omandada teadmisi ja arendada oskusi, mis võimaldavad jätkata õpinguid magistritasemel ning asuda tööle prantsuse keele ja kultuuri vahendajana avalikus või erasektoris.
Keda ootame õppima?

Ootame õppima laia silmaringi ja humanitaarhuvidega uudishimulikke ja keeleõppes võimekaid noori, kes soovivad pühenduda prantsuse keele ja kultuuri õppimisele ja uurimisele.

Prantsuse keele ja kultuuri peaerialale saab asuda õppima ka ilma prantsuse keele eelneva oskuseta. Varasema keeleoskusega esimese kursuse tudengid alustavad keeleõpet kõrgemal tasemel.

Miks tulla meile õppima?
Õpingud prantsuse keele ja kultuuri erialal 
 • toimuvad lahutamatus seoses tänapäeva Prantsuse ühiskonnaga (elulised keeleõppematerjalid, võtmeteemad tänapäeva ühiskonna mõistmiseks, õppimisvõimalus Prantsusmaal);
 • arendavad lisaks kultuuri mõistmisele ja keeleoskusele tudengi ettevõtlikkust, enesejuhtivust ja oma vajadustest lähtuva õppimise oskust, mida on vaja edukaks toimetulekuks tänapäeva ühiskonnas;
 • võimaldavad tudengil spetsialiseeruda mõnele kitsamale teda huvitavale prantsuse keele, kultuuri või ühiskonnaga seotud teemale ja saada praktikakogemus;
 • loovad lõpetajatele eeldused töötada keeleõppe, tõlkimise või turismi valdkonnas, kultuuriajakirjanduse ja -korralduse alal, kirjastustes, samuti eri riikide asutuste ja välisesinduste juures rahvusvahelistes ja Euroopa Liidu organisatsioonides.
Eriala omandamist toetav keskkond

Erialaaineid alaliselt õpetav õppejõudude koosseis on tunnustatud ja rahvusvaheline ning õppetöösse on pidevalt kaasatud ka külalisõppejõude ja -teadlasi välisülikoolidest. 

Meie üliõpilaskond paistab Eesti akadeemilisel maastikul silma suure mobiilsusega: Erasmuse vahetusprogrammi ja teiste stipendiumide toel veedab suur osa meie üliõpilasi õppesemestri või -aasta Prantsusmaal.

Prantsuse suund teeb tihedat koostööd teiste romaani keelte (hispaania, itaalia) suundadega, samuti kultuuriteooria, maailmakirjanduse ja ilukirjandusliku tõlke erialadega. Korraldame filmiõhtuid, ühisseminare, vestlusringe ja muid koosviibimisi, hoiame end kursis Prantsuse Instituudi pakutavate kultuuri- ja keeleõppeüritustega.

Olulised faktid
 • Õppekava: Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid
 • Peaeriala: prantsuse keel ja kultuur
 • Õppeaste: bakalaureuseõpe
 • Õppe kestus: 3 aastat
 • Õppekeel: eesti ja prantsuse
 • Õppekohtade arv õppekaval: 101
Võta ühendust!
Humanitaarteaduste instituut:
E-post: vastuvott.humanitaar....at....tlu.ee
Telefon: 640 9376
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png Humanitaarteaduste instituut __thumb_-2-as our students_Tallinn University.png Küsi meie üliõpilastelt!
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Plaan A - TLÜ humanitaarteaduste instituut __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Humanitaarblogi
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine TLÜ bakalaureuseõppesse __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine humanitaarteaduste instituuti

Olulised faktid

 • Õppekava: Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid
 • Peaeriala: prantsuse keel ja kultuur
 • Õppeaste: bakalaureuseõpe
 • Õppe kestus: 3 aastat
 • Õppekeel: eesti ja prantsuse
 • Õppekohtade arv õppekaval: 101

Vastuvõtu ajakava:

 • 23. juuni - 4. juuli: avalduste esitamine infosüsteemis SAIS
 • 6.-12. juuli: sisseastumiseksamid
 • 13. juuli: avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad.
Loe veel