Tutvustus

Kristiina Rebane on prantsuse ja itaalia keele dotsent. 2018. aasta kevadel kaitses ta Tallinna Ülikoolis esiletõstmisega oma doktoritöö, mis on Eesti esimene itaalia keeles kirjutatud ja kaitstud italianistika doktoritöö. Ta on õppinud ja elanud Itaalias, samuti täiendanud end vahetusprogrammide raames Prantsusmaal. Keeleõppes peab ta oluliseks nii keele kommunikatiivset kui ka tunnetuslikku aspekti, tasakaalu igapäevase suhtluskeele ja keele kunstilise kasutuse vahel erinevates kultuurikontekstides. Oma teadustöös keskendub ta tegelase kõne ja mõtte refereerimise viisidele kirjanduslikes tekstides, pöörates erilist tähelepanu teadvuse voolule ja siirdkõnele 20. sajandi itaalia modernses romaanis.