Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut

Integreeritud loodusteadused

Sellel õppekaval ei pea alustav üliõpilane juba enne ülikooli sisseastumist teadma, milline on tema unistuste loodusteaduste kitsas eriala. Piisab sellest, kui oma tulevikutegemisi nähakse üht- või teistmoodi seotuna loodusteaduste sfääriga. Samas on õppekavale väga oodatud ka juba väga selge plaaniga üliõpilaskandidaadid ning õppekava ülesehitus ei piira nende paika pandud eesmärkide saavutamist mitte kuidagi.

Keda ootame õppima?
 • Sind huvitavad loodusteadused, kuid soovid mitmekülgsemat haridust kui on võimalik saada vaid ühte kitsast eriala õppides?
 • Soovid mõista looduses toimuvaid protsesse ja nähtusi nii globaalsel kui ka lokaalsel tasandil?
 • Tahad anda oma panuse keskkonnaprobleemide lahendamisse ja jätkusuutlikku arengusse?
 • Sind huvitavad nii infotehnoloogia kui ka selle rakendused loodusteadustes või keskkonnaprobleemide analüüsil ja lahendamisel?

Kui vastasid vähemalt ühele eelnevatest küsimustest jaatavalt, on Integreeritud loodusteaduste õppekava mõeldud just Sinule. Pole oluline, kas Sa juba tead, millistele konkreetsetele loodusteaduslikele erialadele Sa spetsialiseeruda soovid (bioloogia, füüsika, geoökoloogia, keemia või jätkusuutlik areng) või alles otsid endale kõige sobivamaid - see õppekava sobib mõlemal juhul.

Miks tulla meile õppima?
 • Uuringud on näidanud, et tulevikus eeldavad töökohad laiapõhjalist haridust, milles on integreeritud mitmed erinevad baasteadused. Täpselt sellist haridust see õppekava Sulle pakubki!
 • Tegemist on Eestis ainulaadse loodusteadusliku õppekavaga, mis pakub Sulle võimaluse komplekteerida valikmoodulitest just selline loodusteaduslik bakalaureuseharidus, mis lähtub Sinu huvidest ja tulevikuplaanidest.
 • Sa ei pea kohe pärast gümnaasiumi lõpetamist teadma, millist eriala täpselt õppida tahad. Esimesel semestril läbivad kõik õppekavale astunud loodusteaduste üldained ning alles teiseks semestriks tuleb Sul endale valida üks kolmest peaerialast.
 • Õppekavas on interdistsiplinaarne projektõpe, kus mitme eriala tudengid panustavad ühiste eesmärkide või ühise probleemi lahendamisse. Tallinna Ülikool pakub häid võimalusi oma keeletaseme tõstmiseks. Igal õppekaval on võimalik lisaks tasemest tulenevale keeleõppele valida ka inglise keeles õpitavaid aineid.
Õppevormi kirjeldus

Õppetöö toimub päevaõppe vormis iganädalaselt esmaspäevast reedeni.

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Õppetöö toimub valdavalt väikestes gruppides, mis võimaldab läheneda üliõpilaste huvidele ja õpivajadustele personaalselt. Üliõpilastel on ligipääs tänapäevastele e-õpikeskkondadele ning Eesti suurimale teadus- ja õpperaamatukogule.

Õppelaborid on varustatud kaasaegsete IT-põhiste lahendustega ning edasipüüdlikel üliõpilastel on võimalik juba bakalaureuseastmel toimetada ka TLÜ maailma tipptasemel teaduslaborites nii keemia, füüsika, bioloogia kui ka geoökoloogia suunal. Lisaks laboritele tehakse õppetööd ka välitingimustes - praktikumide raames tutvutakse nii soode, järvede ja randade, metsade ja niitude, parkide ja tänavate kui ka taevaste tähtede ja maa-aluste jõgedega. Jätkusuutliku arengu suunal toimub õppetöö koostöös ökokogukondadega.

Õppimist toetab ka laiem keskkond. Näiteks asub ülikoolis uus raamatukogu-õpikeskus, kus on võimalik segamatult koolitööle pühenduda hiliste öötundideni välja. Lapsevanematest tudengitel on aga võimalus jätta oma võsukesed päevaste loengute ajaks lastetuppa

Tutvu Astra 5. korruse molekulaarteaduste ning botaanika- ja zooloogialaborite galeriiga siin!

__thumb_-2-astra (2).png

__thumb_-2-labor 1 (2).png

__thumb_-2-labor 2 (2).png

__thumb_-2-labor 3 (2).png

__thumb_-2-labor 5 (2).png

__thumb_-2-labor7 (2).png

__thumb_-2-labor8 (2).png

__thumb_-2-labor 4 (2).png

Võta ette ka virtuaaltuur meie ülikoolilinnakus!

Vaata loodusteaduste valdkonda tutvustavat videot

Olulised faktid
 • Õppetase: bakalaureuseõpe
 • Õppe kestus: 3 aastat
 • Õppekeel: eesti
 • Õppekohtade arv: lävendipõhine vastuvõtt
Vaata Lisaks
Võta ühendust!
Loodus- ja terviseteaduste instituut:
E-post: intloo....at....tlu.ee 
Telefon: +372 6409 417 (õppejuht)
Õppekava kuraator: Marko Vainu
E-post: intloo....at....tlu.ee 
Telefon: +372 6409 410 (õppenõustaja)
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png TLÜ LTI Facebooki leht __thumb_-2-FB_Tallinn University.png Loodusblogi Facebooki leht
__thumb_-2-nool2.jpg Loodusblogi __thumb_-2-nool2.jpg Loodus- ja terviseteaduste instituut