Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž alustas tegevust 1998.a. andes ülikooliharidust ja pakkudes Lääne regiooni haridustöötajatele kvaliteetset täienduskoolitust. Kolledži rajamine Haapsallu on tähelepanuväärne sündmus mitmes mõttes. Selle sajandi algupoolel tegutses Haapsalu külje all, Uuemõisas, Läänemaa Õpetajate Seminar. Mõned aastad hiljem, viiekümnendatel, avati Haapsalu Pedagoogiline Kool. Seega Haapsalu kolledži rajamisega käivitati õpetajakoolitus Läänemaal kolmandat korda.

Seoses ühiskonnas toimuvate kiirete muutustega on kolledžil rida regionaal-poliitilisi eesmärke:

 • Kõrghariduse omandamise võimaldamine kohapeal, kus see on õppijale odavam ja seega kättesaadav laiemale elanikkonnale
 • Regionaalse vaimsuse tõstmine, koondades ja pakkudes võimalusi enesearendamiseks piirkonna edumeelsetele inimestele
 • Eneseteostuse ja täienduskoolituse võimaluste loomine noorsoole, motiveerides neid töötama ja elama Lääne regioonis
 • Haapsalu kolledž on iseseisev õppe-, teadus-ja arendusasutus, mis tegutseb ülikooliseaduse ja kolledži põhikirja alusel.

Kolledž on pakkunud ja pakub kõrgharidust järgmistel erialadel:

 • Klassiõpetaja (õpe toimus aastatel 1998-2016)
 • Infotehnoloogia (õpe toimus õppeaastatel 1999/2000-2002/2003)
 • Informaatika (õpe toimus õppeaastatel 2001/2002–2006/2007)
 • Rakendusinformaatika (avati õppeaastal 2006/2007)
 • Haldus- ja ärikorraldus (õpe toimus aastatel 2002/2003-2008/2009)
 • Riigiteadused (õpe toimus õppeaastatel 2003/2004, 2004/2005 ja 2006/2007)
 • Pedagoogiline nõustamine (õpe toimus õppeaastatel 2004/2005 ja 2005/2006)
 • Tervisejuht (avati õppeaastal 2008/2009 )
 • Liiklusohutus (avati õppeaastal 2009/2010 )
 • Käsitöötehnoloogiad ja disain (avati õppeaastal 2010/2011)
 • Kogukonnatöö vananevas ühiskonnas (avati õppeaastal 2023/2024)