Võta ühendust!

PostiaadressLihula mnt 12 90 507 Haapsalu

Telefon(+372)472 0240

Inimesed

Haapsalu Kolledž
Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Heli Kaldas direktor Li12-101 heli.kaldas@hk.tlu.ee +372 472 0249
Katri Loik direktori abi Li12-107 katri.loik@hk.tlu.ee +372 472 0240
Anneli Kasesalu õppenõustaja ja -spetsialist Li12-104 anneli.kasesalu@hk.tlu.ee +372 472 0350
Mihkel Pulst arvutivõrgu administraator Li12-201 mihkelp@hk.tlu.ee +372 472 0247
Kairi Märk projektijuht kairi.mark@hk.tlu.ee +372 472 0243
Tiina Alasoo projektijuhi juhiabi tiina.alasoo@hk.tlu.ee +372 472 0243
Gina Metssalu disaini lektor gina.metssalu@hk.tlu.ee +372 472 0354
Arvo Pärenson disaini lektor arvo.parenson@hk.tlu.ee +372 472 0354
Raivo Hein puidutöö lektor raivo.hein@hk.tlu.ee +372 472 0354
Heli Ainjärv liiklusohutuse lektor heli.ainjarv@tlu.ee +372 472 0350
Margus Nigol liikluskorralduse õpetaja mnigol@tlu.ee +372 472 0350
Hele Leek-Ambur tervisedenduse õpetaja hele.leek-ambur@hk.tlu.ee +372 472 0352
Kädi Lepp tervisekäitumise lektor kadi.lepp@hk.tlu.ee +372 472 0350
Laura Hein multimeediumi külalislektor laura.hein@tlu.ee +372 472 0241
Ene Hiiepuu ülddidaktika lektor ene.hiiepuu@hk.tlu.ee +372 472 0350
Liina Viiret akadeemiliste üldpädevuste õpetaja Li12-104 liina.viiret@hk.tlu.ee +372 472 0352
Niina Leika koristaja
Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskus
Nimi Amet Ruum E-mail Tel. nr.
Eva Makienko tervisedenduse ja mudaravi valdkonna juht, direktor Li12-108 eva.makienko@tlu.ee +372 472 0356
Talis Vare projektijuht Li12-108 talis@hk.tlu.ee +372 472 0353
Jaanus Terasmaa muda tootearenduslabori ekspert-spetsialist M-533 jaanus.terasmaa@tlu.ee +372 619 9833
Jaan Koppe infotehnoloogia projektijuht
Gina Metssalu disainer gina.metssalu@hk.tlu.ee +372 472 0354
Arvo Pärenson disainer-projektijuht arvo.parenson@hk.tlu.ee +372 472 0354
Silver Saarik mudauuringute taastusravi arst
Varje-Riin Tuulik Leisi mudauuringute taastusravi arst
Viiu Tuulik mudauuringute taastusravi arst
Margus Metssalu projektijuht
Galina Kapanen muda tootearenduslabori ekspert-spetsialist M-538 galina.kapanen@tlu.ee +372 6199 838
Margus Metshein muda tootearenduslabori ekspert-spetsialist
Monika Übner muda tootearenduslabori ekspert-spetsialist
Kadri Englas taastusravi ja rehabilitatsiooni valdkonna juht
Annelii Jürgenson mudauuringute taastusravi arst