Head õppijad ja koostööpartnerid!

Oleme kolledži avamisest alates pakkunud täienduskoolituskursusi meie kõikides õppevaldkondades. Uute erialade avamine on kolledžisse toonud mitmeid kompetentseid õppejõude ja avardanud koolitusvaldkondi. Täna jagame meelsasti  oma kogemusi õpetajahariduse, infotehnoloogia, tervisedenduse, liiklusohutuse ning käsitöötehnoloogiate ja disaini vallas.

Koolituste ettevalmistamisse ja läbiviimisesse kaasame lektoreid nii Tallinna Ülikooli ja Haapsalu Kolledži ekspertide kui ka praktikutest spetsialistide seast. Igal koolitusvaldkonnal on valdkonnajuht, kes vastutab koolituse kõrge korraldusliku kvaliteedi ja jätkusuutlike partnerlussuhete eest.

Teeme meelsasti personaalse pakkumise teie asutuse huvidest lähtuvalt!

Täiendav info:

E-post: koolitus@hk.tlu.ee