tasuta täienduskoolituste reklaam

 

Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži on võimalik kevadel/sügisel 2024 osaleda tasuta koolitustel riikliku täienduskoolituse (edaspidi RKT) tellimuse Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest "Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine" (edaspidi ESF VÕTI). Meetme raames on meie koolitused mõeldud eelkõige erialase tasemehariduseta täiskasvanutele või neile, kes tunnevad, et nende teadmised ja oskused vajavad värskendust.

     image-20240605113251-1Kaasrahastanud EL

RKT koolituste sihtrühmaks on töötavad täiskasvanud. Ootame koolitustele ettevõtete töötajaid (sh nii väikeettevõtted kui ka suurettevõtteid) ning FIE-sid, kes tunnevad huvi uute tehnoloogiate, tootearendusprotsessi, sotsiaalmeedia turunduse vastu. Samuti kes soovivad panustada sotsiaaltöösse erivajadustega inimestega ning vaimse tervise ja ennetustöö korraldamisesse töös vanemaealistega. RKT kursuste kaudu tahame jätkuvalt toetada ka pedagoogilise ettevalmistuseta inimesi, kes soovivad töötada abiõpetajana üldhariduskoolis ning abiõpetajana lasteaias.
Kursused on ellu kutsutud selleks, et aidata inimestel oma tööd tõhusamalt ja edukamalt teha ning täiendatud oskuste kaudu tõsta oma tööalast konkurentsivõimet. Koolituste valik lähtub OSKA raportites välja toodud erialastest oskustest ja valdkondlikest IKT-oskustest. 

TÄIENDUSKOOLITUSED LÄÄNEMAAL:

NB! Palume arvestada, et kursusele registreerudes ei ole te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valiku kriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ning motivatsioonikirja täitmine. Teiega võetakse enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.