Ühe suurepärase koolituse alustalaks on professionaalne ning kindel koolitaja. Oma koolitajate valikul pöörame suurt rõhku nende haridusele, oskusele inimesi haarata ning teemasid selgelt ja arusaadavalt mõtestada. Suur osa Haapsalu kolledži poolt korraldatavatest koolitustest viiakse meie õppejõudude poolt, kes omavad nii aastate pikkust erialast, kui ka pedagoogilist kogemust. Sõltuvalt koolituse sisust kasutame koolitajatena ka eksperte eri valdkondadest.

Airi Aavik

Airil on rakenduskõrgharidus, Tallinna Pedagoogilisest kolledžist. Lisaks on ta  lõpetanud Haapsalu kolledži „nutiõpetaja“ erialal. Alates 2019 aastast on tal magistrikraad Tallinna Ülikooli haridustehnoloogias. Ta töötab Haapsalu Kutsehariduskeskuses haridustehnoloogina ja on Haapsalu kolledži haridustehnoloogia lektor ja HITSA koolitaja. Koolitab erinevate haridusasutuste õpetajaid kasutama tänapäevast digimaailma õpetajatele ja õpilasele kasulikul ning vajalikul moel. Airil on täiskasvanute koolitaja 6. taseme kutsetunnistus.

 

 

Kristin Binsol

Kristin töötab koolitajana Haapsalu kolledžis alates 2000 aasta juunist. Peamised teemad, milles Kristin koolitab on: 

 • Sissejuhatus eripedagoogikasse, erinevad õppekavad ja nende rakendamine;
 • HEV liigid tavakooli tingimustes (õpiraskused, psüühika- ja käitumishäired, autismispektrihäired jm);
 • HEV lapse toetamine tavaklassi tingimustes.
 

 

Laura Hein

Laura on alates 2013. aastast Haapsalu kolledži multimeediumilektor, tal on meedia ja reklaamidisaini alane rakenduskõrgharidus Kõrgemast Kunstikoolist Pallas ning Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi magistrikraad kommunikatsioonis. Laura peamisteks koolitusvaldkondadeks on multimeedia, graafiline disain, (tervise)kommunikatsioon ja reklaam. 

 

 

Ene Hiiepuu

Enel on haridusteaduse magister, ning ta on I kooliastme eesti keele õppekirjanduse autor. Enel on üldhariduskooli õpetaja staaži 24 aastat, emakeeledidaktika lektor 15 aastat, ülddidaktika lektor  4 aastat, täiskasvanute koolitamise kogemus 24 aastat. Koolitamise teemad:

 • Lugema ja kirjutama õpetamine alushariduses;
 • Eesti keele õpetamine I ja II kooliastmes;
 • Tänapäevane õppimine ja õpetamine;
 • Pädevuspõhine õpetamine;
 • Kujundava hindamise rakendamine õppeprotsessis.
 

 

Gina Metssalu

 

Gina on hingelt sportlane, tänu millele juhib teda alati eduelamus ja võidusoov. Hetkel on Ginal sihikul Hunt Kriimsilm ja tema 9 ametit. Ette on juba näidata päris mitu diplomit ja tunnistust. Nende järgi võiks Ginat nimetada tootmistehnika inseneriks, kaubandustöö spetsialistiks, tisleriks, restauraatoriks ja kõige värskem neist näitab magistrikraadi omandamist seoses Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Kunstiakadeemia ühisõppekava “Disain ja tootearendus” lõpetamisega.

Gina koolitab teemadel:

 • pakendi disain ja tootearendus;
 • toodete ja nende pakendite kavandamine ja tootmiseks ettevalmistamine Fusion 360 tarkvara abil;
 • praktilised projektid lasertöötluspingil;
 • universaalne toote- ja teenusedisain;
 • toodete ja teenuste prototüüpimine/maketeerimine.
 

 

Martti Raavel

 

Martti Raavel on TLÜ Haapsalu kolledži rakendusinformaatika õppekava kuraator ja lektor. Ta on lõpetanud samas rakendusinformaatika eriala ja Tallinna Ülikoolis kaitsnud haridusteaduse magistrikraadi informaatikaõpetaja ja haridustehnoloogina. Tal on pikaajaline kogemus eraettevõtjana IKT alal. Haridusvaldkonnas on ta aastaid tegev olnud nii IT-juhi kui õpetajana.

Martti koolitab teemadel:

 • veebilehe loomine;
 • programmeerimine;
 • tarkvaara arendus.
 

 

Tarmo Vanamõisa

 

Tarmo on lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli teede- ja hoonete ehituse eriala ja omab teenuste disaini ja juhtimise magistrikraadi Tartu Ülikooli Pärnu kolledžist. Viimased 12 aastat on ta tegelenud aktiivselt liiklusalaste küsimustega ning viinud Transpordiametis (endine Maanteeamet) läbi ulatusliku reformi eksamineerimise valdkonnas.

Tarmo koolitab teemadel:

 • juhtide ettevalmistamise kord;
 • avalikud teenused liiklusohutuses;
 • mootorsõidukijuhi õpetajale: õppematerjalide koostamine.