Parnerlus

Meie identiteedi aluseks on ühelt poolt akadeemilisus ja osadus emaülikoolist ja teisalt sidusus ümbritseva regiooniga. Tuginedes Tallinna Ülikooli traditsioonidele ja kvaliteedile, panustab kolledž läbi õppe-, arendus- ja uurimistöö teadlikult ka regionaalarengusse.

Regionaalarengu edendamise suunad läbi kõrgharidusliku koolitustegevuse:
  1. erialaarendusel maakondlikest prioriteetidest lähtumine.
  2. koolitustegevuse suunamine lisaks noortele ka täiskasvanud õppijaile ehk siis neile spetsialistidele, kes maakonnas juba edukalt rakendunud, ent kel soov end täiendada.
  3. regiooni vajadustest lähtuv uurimis- ja arendustegevus, mis on seotud kolledži õppevaldkondadega.
  4. teiste Eesti ülikoolide ressursside vahendamine regiooni.