Mudatootearenduslabor
Haapsalu kolledži teadustegevus on seotud nii kolleži akadeemiliste suundadega, kui ka Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskusega.
 
Peamised teadustöö suunad on:
 
 • Ettevõtluse arendamine
 • Tervisedenduse alased uuringud
 • Ravimuda-mudaravi valdkond, mis omakorda jaguneb järgnevateks tegevusteks:
  • erinevate ravimudade toime uurimine
  • ravimudade kvaliteedinäitajate määratlemine, ravimudade kvaliteedi hindamine
  • mudaravi mõjude hindamine
  • elanikkonna, ettevõtjate, avaliku sektori nõustamine
  • ravimuda ja mudaravi oskusteabel põhineva ettevõtluse arendamine
 • Liikumis-tegevusvõime valdkond, mis omakorda jaguneb järgnevateks tegevusteks:
  • elanikkonna liikumis- ja tegevusvõime hindamine
  • uute metoodikate toimimise efektiivsusuuringute ning sekkumisuuringute teostamine
  • elanikkonna liikumis- ja tegevusvõime parendamine (nii preventsioon kui taastamine)
  • elanikkonna, ettevõtjate, avaliku sektori nõustamine
  • oskusteabe ettevõtlusesse rakendamine