TLÜ Haapsalu kolledži põhimäärus

TLÜ Haapsalu kolledži arengukava 2023-2027

Tallinna Ülikooli põhikiri

Tallinna Ülikooli arengukava 2023-2027

Missioon

TLÜ Haapsalu kolledži missioon on toetada läbi õppe-, uurimis- ja arendustegevuse inimeste tervislikku ning turvalist elukorraldust ja -viisi nii Lääne regioonis kui laiemalt kogu Eestis. Kolledži panus ülikooli missiooni täitmisse on seotud eelkõige ühiskonna teenimisega, kaasates põhitegevusse ettevõtteid, avaliku ja kolmanda sektori asutusi ning rakendades teadmussiiret.   

Haapsalu kolledži tegevusmudel

TLÜ Haapsalu kolledži roll regionaalses arendustegevuses

Regioonide konkurentsivõime ja innovaatilise arengu peamiseks tagajaks on haritud ja õppiv elanikkond. Nimetatud eeldusele tugineb ka Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži tegevus ja missioon.

Regionaalarengu edendamise suunad läbi kõrgharidusliku koolitustegevuse:

  • erialaarendusel maakondlikest prioriteetidest lähtumine.
  • koolitustegevuse suunamine lisaks noortele ka täiskasvanud õppijaile ehk siis neile spetsialistidele, kes maakonnas juba edukalt rakendunud, ent kel soov end täiendada.
  • regiooni vajadustest lähtuv uurimis- ja arendustegevus, mis on seotud kolledži õppevaldkondadega.
  • teiste Eesti ülikoolide ressursside vahendamine regiooni.