Välismaale õppima ja praktikale minemiseks on mitmed erinevad võimalused. Stipendiumeid pakuvad erinevad programmid, riikide valitsused, fondid, ülikoolid. Samuti on tudengil võimalus vahetustudengina välisülikooli õppima asuda isiklikul algatusel. 

Milliste programmide raames saab osaleda üliõpilasvahetuses?

Erasmus+ programm

Erasmus+ programm on Euroopa Liidu programm, mis rahastab haridus-, koolitus- ja noortevaldkonna projekte. Programmi eesmärk on toetada rahvusvahelist õppimist, arendada riikidevahelist koostööd ning ühendada erinevaid kultuure. Programmi raames on võimalik õppida vahetusüliõpilasena erinevates  Euroopa riikides ja ka väljaspool Euroopa Liitu. Erasmus+ programm pakub välismaal õppimiseks erinevaid stipendiumeid, millega saab tutvuda siin.

 Erasmus+ vahetusõpingud Euroopas ja väljaspool Euroopa Liitu     

Kahepoolsed lepingud

Kahepoolsete lepingute raames on võimalik minna vahetusõpinguid veetma paljudesse ülikoolidesse väljaspool Euroopat. Tavaliselt ei kaasne selliste lepingute raames stipendiumeid, kuid üliõpilastele tagatakse tasuta õppimine partnerülikoolis ning mõnel juhul võimaldatakse majutust ühiselamus. Sellise vahetuse puhul on võimalik esitada ka taotlus rahvusvahelistumise fondi, millest iga aasta toetatakse vahetusõpinguid kuni 5000 euroga. 

Kahepoolsed lepingud