Välismaale õppima ja praktikale minemiseks on mitmed erinevad võimalused. Stipendiumeid pakuvad erinevad programmid, riikide valitsused, fondid, ülikoolid. Samuti on tudengil võimalus vahetustudengina välisülikooli õppima asuda isiklikul algatusel. 

Milliste programmide raames saab osaleda üliõpilasvahetuses?

Erasmus+ 

Erasmus+ on Euroopa Liidu kõrgharidusalane programm, mis TLÜ tudengi jaoks tähendab ennekõike vahetusõpingute võimalust mõnes teises riigis ja ülikoolis. Erasmus+ Euroopa-sisese õpirände raames on võimalik õppida Euroopa partnerite juures. Erasmus+ üleilmse rände puhul saad õppida ülikoolides väljaspool Euroopat.

Kahepoolsed lepingud

Kahepoolsete lepingute raames on võimalik minna vahetusõpinguid veetma paljudesse ülikoolidesse väljaspool Euroopat. Tavaliselt ei kaasne selliste lepingute raames stipendiumeid, kuid üliõpilastele tagatakse tasuta õppimine partnerülikoolis ning mõnel juhul võimaldatakse majutust ühiselamus. Sellise vahetuse puhul on võimalik esitada ka taotlus stipendiumiks stipendiumifondist või rahvusvahelistumise fondist.