Airil on rakenduskõrgharidus, Tallinna Pedagoogilisest kolledžist. Lisaks on ta  lõpetanud Haapsalu kolledži „nutiõpetaja“ erialal. Alates 2017 aastast õpib ta Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistriõppes. Ta töötab Haapsalu Kutsehariduskeskuses haridustehnoloogina ja on Haapsalu kolledži haridustehnoloogia lektor ja HITSA koolitaja. Koolitab erinevate haridusasutuste õpetajaid kasutama tänapäevast digimaailma õpetajatele ja õpilasele kasulikul ning vajalikul moel. Airil on täiskasvanute koolitaja 6. taseme kutsetunnistus.

 

 

 

 

 

Kristin töötab koolitajana Haapsalu kolledžis alates 2000 aasta juunist. Peamised teemad, milles Kristin koolitab on: 

  • Sissejuhatus eripedagoogikasse, erinevad õppekavad ja nende rakendamine;
  • HEV liigid tavakooli tingimustes (õpiraskused, psüühika- ja käitumishäired, autismispektrihäired jm);
  • HEV lapse toetamine tavaklassi tingimustes.

 

 

 

 

 

Ene Hiiepuu: haridusteaduse magister, I kooliastme eesti keele õppekirjanduse autor. Enel on üldhariduskooli õpetaja staaži 24 aastat, emakeeledidaktika lektor 15 aastat, ülddidaktika lektor  4 aastat, täiskasvanute koolitamise kogemus 24 aastat. Koolitamise teemad:

  • Lugema ja kirjutama õpetamine alushariduses;
  • Eesti keele õpetamine I ja II kooliastmes;
  • Tänapäevane õppimine ja õpetamine;
  • Pädevuspõhine õpetamine;
  • Kujundava hindamise rakendamine õppeprotsessis.

 

 

 

 

 

Heli on lõpetanud Tallinna Ülikooli Eesti keele filoloogina, tal on magistrikraad andragoogikas ning ta õpib praegu psühholoogiat magistriõppes ning kasvatusteaduste doktoriõppes. Tema peamisteks õpetamis valdkondadeks on mootorsõidukijuhi õpetajate koolitamine, liikluspsühholoogia ning liiklusõigusrikkujate rehabilitatsiooniprogrammid.

Heli on liiklusohutuse lektor Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžis ja psühholoog, kes on spetsialiseerunud liiklusõigusrikkujate rehabilitatsiooniprogrammidele. Tema uurimisvaldkond hõlmab täiskasvanute õppimist ja liikluspsühholoogiat ning tema uurimistöö keskendub peamiselt juhi käitumise ja selle hariduslike / psühholoogiliste aspektide mõistmisele. Ta on töötanud ka mootorsõidukijuhi õpetajana.