Ühe suurepärase koolituse alustalaks on professionaalne ning kindel koolitaja. Oma koolitajate valikul pöörame suurt rõhku nende haridusele, oskusele inimesi haarata ning teemasid selgelt ja arusaadavalt mõtestada. Suur osa Haapsalu kolledži poolt korraldatavatest koolitustest viiakse meie õppejõudude poolt, kes omavad nii aastate pikkust erialast, kui ka pedagoogilist kogemust. Sõltuvalt koolituse sisust kasutame koolitajatena ka eksperte eri valdkondadest.

Airi Aavik

Airil on rakenduskõrgharidus, Tallinna Pedagoogilisest kolledžist. Lisaks on ta  lõpetanud Haapsalu kolledži „nutiõpetaja“ erialal. Alates 2019 aastast on tal magistrikraad Tallinna Ülikooli haridustehnoloogias. Ta töötab Haapsalu Kutsehariduskeskuses haridustehnoloogina ja on Haapsalu kolledži haridustehnoloogia lektor ja HITSA koolitaja. Koolitab erinevate haridusasutuste õpetajaid kasutama tänapäevast digimaailma õpetajatele ja õpilasele kasulikul ning vajalikul moel. Airil on täiskasvanute koolitaja 6. taseme kutsetunnistus. Airi Aavik

 

Heli Ainjärv

Heli on lõpetanud Tallinna Ülikooli Eesti keele filoloogina, tal on magistrikraad andragoogikas ja psühholoogias ning ta õpib kasvatusteaduste doktoriõppes. Tema peamisteks õpetamisvaldkondadeks on mootorsõidukijuhi õpetajate koolitamine, liikluspsühholoogia ning liiklusõigusrikkujate rehabilitatsiooniprogrammid.

Heli on liiklusohutuse lektor Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžis ja psühholoog, kes on spetsialiseerunud liiklusõigusrikkujate rehabilitatsiooniprogrammidele. Tema uurimisvaldkond hõlmab täiskasvanute õppimist ja liikluspsühholoogiat ning tema uurimistöö keskendub peamiselt juhi käitumise ja selle hariduslike / psühholoogiliste aspektide mõistmisele. Ta on töötanud ka mootorsõidukijuhi õpetajana.

Heli%20Ainj%C3%A4rv%20foto.jpeg

 

Laura Hein

Laura on alates 2013. aastast Haapsalu kolledži multimeediumilektor, tal on meedia ja reklaamidisaini alane rakenduskõrgharidus Kõrgemast Kunstikoolist Pallas ning Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi magistrikraad kommunikatsioonis. Laura peamisteks koolitusvaldkondadeks on multimeedia, graafiline disain, (tervise)kommunikatsioon ja reklaam.  LauraHein300x300.jpg

 

Ene Hiiepuu

Enel on haridusteaduse magister, ning ta on I kooliastme eesti keele õppekirjanduse autor. Enel on üldhariduskooli õpetaja staaži 24 aastat, emakeeledidaktika lektor 15 aastat, ülddidaktika lektor  4 aastat, täiskasvanute koolitamise kogemus 24 aastat. Koolitamise teemad:

  • Lugema ja kirjutama õpetamine alushariduses;
  • Eesti keele õpetamine I ja II kooliastmes;
  • Tänapäevane õppimine ja õpetamine;
  • Pädevuspõhine õpetamine;
  • Kujundava hindamise rakendamine õppeprotsessis.
Ene Hiiepuu

 

Kristin Binsol

Kristin töötab koolitajana Haapsalu kolledžis alates 2000 aasta juunist. Peamised teemad, milles Kristin koolitab on: 

  • Sissejuhatus eripedagoogikasse, erinevad õppekavad ja nende rakendamine;
  • HEV liigid tavakooli tingimustes (õpiraskused, psüühika- ja käitumishäired, autismispektrihäired jm);
  • HEV lapse toetamine tavaklassi tingimustes.
Kristin Veltri