Esileht - Humanitaarteaduste instituut

Antropoloogia

Mida tähendab inimeseks olemine? Kas sind huvitab, miks on kultuurid ja ühiskonnad nii erinevad ning mis on meil inimestena ühist? Kas soovid end teostada töökohtadel, mis nõuavad oskust ja tahet mõista ning suhestuda inimestega, kel on maailmast erinevad arusaamad ja kogemused?

 • Antropoloogia uurib inimeseks olemise erinevaid tähendusi. 
 • Antropoloogia õpetab maailma kriitiliselt vaatlema ja esitama küsimusi nähtuste kohta, mida peame tavaelus  iseenesestmõistetavateks. 
 • Antropoloogia uurimisväli on lai ja mitmetasandiline: uurida võib näiteks kalastajaid Eesti saartel ning inimese ja looduskeskkonna muutuvat suhet, igapäevaelu põgenikelaagris ja riigi migratsioonipoliitikat, religioosseid kogemusi ning riigi ja religiooni suhteid jpm.
 • Antropoloogia eripäraks on etnograafiline välitöö, pikaaegne osalusvaatlus, mille käigus elab antropoloog inimeste keskel, keda ta uurib. Järgides kohalike igapäevaelu ja tegevusi, püütakse mõista, mis on erinevate kommete, uskumuste ja praktikate taga.
 • Bakalaureuseõpingute jooksul tehakse välitööharjutusi ja tõsisem välitöö võetakse ette magistriastmes.
Keda ootame õppima?

Ootame õppima ärksaid inimesi, kes tunnevad aktiivset huvi maailmas toimuvate kultuuriliste ja ühiskondlike protsesside vastu ning soovivad arendada kriitilist mõtlemist. Antropoloogia on sinu eriala, kui sa ei lepi lihtsate vastustega keerulistele küsimustele, vaid tahad teada, kuidas ja miks teatud protsessid ühiskonnas toimuvad. 

See eriala sobib sulle, kui sa oled uudishimulik ja sulle meeldib reisida. Antropoloogiat õppides on oluline, et sulle meeldiks lugeda nii ema- kui ka võõrkeelset teaduskirjandust ning teha välitöid erinevate inimeste seas nii looduses kui ka suurlinna tingimustes.

Miks tulla meile õppima?

Antropoloogia õppimine annab võimaluse oma tõekspidamisi kriitiliselt analüüsida, õpetab kultuurilist tundlikkust ja analüüsivõimet, empaatiat ja tolerantsust ning julgustab tegelema keeruliste teemadega, mis ühiskonnas esile kerkivad. Kui sa tunned, et tahaksid ühiskondlikku arutellu panustada mõtestatud arvamusega, siis on õige valik õppida antropoloogiat.

Eriti kiirete ühiskondlike muutuste ajal on tarvis kultuuriliste ja ühiskondlike teemade lahtimõtestajaid, selgitajaid, läbiuurijaid. Antropoloogia annab tööriistad, mis aitavad mõista, kuidas ühiskondlikud normid üksikisikutasandil väljenduvad ning mida need normid suuremates ühiskondlikes protsessides tähendavad. Antropoloogiaharidus annab võimaluse neid teadmisi ja tundlikkust rakendada ükskõik millisel elualal. 

Eriala omandamist toetav õpikeskkond
 • Meie antropoloogid otsivad pidevalt viise, et siduda eri uurimisvaldkondi, kontseptsioone ning lähenemisi – see võimaldab tänapäevase sotsiaalse elu sügavat ja mitmetasandilist mõistmist.
 • Meie antropoloogiaõppejõud on kosmopoliitse taustaga ning on teinud uurimistööd nii Eestis kui ka Türgis, Põhja-Ameerikas, Kariibi mere maades, Kasahstanis ja Indias. Nad on tihedalt seotud Eesti ja muu maailma akadeemilise kogukonnaga ning aitavad seeläbi leida kontakte, ideid uurimistöödeks ja edasisteks õpinguteks.
 • Antropoloogia õppekava tugevdab veelgi eriala lõimumine teiste Tallinna ülikoolis õpetatavate sotsiaal- ja humanitaarteadustega, mida saab õppida kõrvalerialana.
 • Õpinguid rikastavad avalikud seminarid, kus esinevad antropoloogid või sellega seotud erialade spetsialistid nii Eestist kui ka muu maailma ülikoolidest.
 • Osakonnal on Erasmuse üliõpilasvahetuse lepingud paljude Euroopa ülikoolidega, mis pakuvad tudengitele võimalust kogeda antropoloogiaõpinguid terve aasta vältel ka teistes Euroopa riikides. Erasmus+ programmi raames on osakond loomas lepinguid ka ülikoolidega väljaspool Euroopat.
 • Tallinna ülikoolis antropoloogiat õppides on tudengitele avatud rikkalik mitmekorruseline raamatukogu, avarad auditooriumid nii loenguteks kui ka filmiõhtuteks, mugavad kohvikud ning istumisnurgad sõpradega uute teadmiste üle arutamiseks.
Olulised faktid
 • Õppeaste: bakalaureuseõpe
 • Õppe kestus: 3 aastat
 • Õppekeel: eesti
 • Õppekohtade arv: 22
Võta ühendust!
Humanitaarteaduste instituut:
E-post: vastuvott.humanitaar....at....tlu.ee
Telefon: 640 9376
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png Humanitaarteaduste instituut __thumb_-2-as our students_Tallinn University.png Küsi meie üliõpilastelt!
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png Eesti Antropoloogia Ühendus __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Humanitaarblogi
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine TLÜ bakalaureuseõppesse __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine humanitaarteaduste instituuti

Olulised faktid

 • Õppeaste: bakalaureuseõpe
 • Õppe kestus: 3 aastat
 • Õppekeel: eesti
 • Õppekohtade arv: 22

Vastuvõtu ajakava:

 • 23. juuni - 4. juuli: avalduste esitamine infosüsteemis SAIS
 • 6.-12. juuli: sisseastumiseksamid
 • 13. juuli: avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad.
Loe veel