Esileht - Humanitaarteaduste instituut

Hispaania keel ja kultuur

"Kes palju loeb ja ringi rändab, 

palju näeb ja teab." (Cervantes)

Sind huvitab Hispaania või teiste hispaaniakeelsete maade ajalugu, kultuur, kirjandus ja ühiskond? Soovid õppida süvendatult hispaania keelt? Tahad töötada keelt ja kultuuri valdava spetsialistina era- või riigisektoris?

Tallinna ülikooli Euroopa nüüdiskeelte ja kultuuride bakalaureusekava pakub võimalust valida hispaania keele ja kultuuri täismahuliseks peaerialaks, mis võimaldab:

 • õppida hispaania keelt kõrgemal tasemel; 
 • õppida mõistma tänapäeva Hispaania kultuurilist ja keelelist mitmekesisust, ühiskonna eripärasid ja nende ajaloolisi põhjusi;
 • veeta üks õppesemester või -aasta välisülikoolis;
 • kombineerida oma peaeriala mõne teise keele ja kultuuri või muu humanitaarteaduste instituudis pakutava kõrvalerialaga;
 • omandada teadmisi ja arendada oskusi, mis võimaldavad jätkata õpinguid magistritasemel ning asuda tööle hispaania ja eesti keele ning kultuuride vahendajana avalikus sektoris või erasektoris.
Keda ootame õppima?

Ootame õppima laia silmaringi, veendunud õpihoiaku ja humanitaarhuvidega uudishimulikke ja keeleõppes võimekaid noori, kes soovivad pühenduda hispaania keele ja kultuuri õppimisele ja uurimisele.

Hispaania keele ja kultuuri peaerialale saab asuda õppima ka ilma hispaania keele eelneva oskuseta. Varasema keeleoskusega esimese kursuse tudengid alustavad keeleõpet kõrgemal tasemel.

Miks tulla meile õppima?
Õpingud hispaania keele ja kultuuri erialal 
 • toimuvad lahutamatus seoses tänapäeva Hispaania ühiskonnaga (hispaania keelt emakeelena valdavad õppejõud, elulised õppematerjalid, võtmeteemad tänapäeva ühiskonna mõistmiseks, õppimisvõimalus Hispaanias);
 • arendavad lisaks kultuuri mõistmisele ja keeleoskusele tudengi ettevõtlikkust, enesejuhtivust ja oma vajadustest lähtuva õppimise oskust, mida on vaja edukaks toimetulekuks tänapäeva ühiskonnas;
 • võimaldavad tudengil spetsialiseeruda teda huvitavale kitsamale hispaania keele, kultuuri või ühiskonnaga seotud teemale ja saada praktikakogemus;
 • loovad eeldused töötada keeleõppe, tõlkimise või turismi valdkonnas, samuti kultuuriajakirjanduse ja -korralduse alal, kirjastustes, riiklikes asutustes, välisesinduste juures ning rahvusvahelistes organisatsioonides.
Eriala omandamist toetav keskkond

Erialaaineid alaliselt õpetav õppejõudude koosseis on tunnustatud ja rahvusvaheline ning õppetöösse on pidevalt kaasatud ka külalisõppejõude ja -teadlasi välisülikoolidest. 

Meie üliõpilaskond paistab Eesti akadeemilisel maastikul silma suure mobiilsusega: Erasmuse vahetusprogrammi ja teiste stipendiumide toel veedab suur osa meie üliõpilasi õppesemestri või -aasta Hispaanias.

Hispaania suund teeb tihedat koostööd teiste romaani keelte – itaalia ja prantsuse – suundadega. Kursustel osaleb üha rohkem välistudengeid, kellega koos oma hispaania keele oskust parandada.

Olulised faktid
 • Õppekava: Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid
 • Peaeriala: hispaania keel ja kultuur
 • Õppeaste: bakalaureuseõpe
 • Õppe kestus: 3 aastat
 • Õppekeel: eesti ja hispaania
 • Õppekohtade arv õppekaval: 101
Võta ühendust!
Humanitaarteaduste instituut:
E-post: vastuvott.humanitaar....at....tlu.ee
Telefon: 640 9376
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png Humanitaarteaduste instituut __thumb_-2-as our students_Tallinn University.png Küsi meie üliõpilastelt!
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Plaan A - TLÜ humanitaarteaduste instituut __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Humanitaarblogi
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine TLÜ bakalaureuseõppesse __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine humanitaarteaduste instituuti

Olulised faktid

 • Õppekava: Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid
 • Peaeriala: hispaania keel ja kultuur
 • Õppeaste: bakalaureuseõpe
 • Õppe kestus: 3 aastat
 • Õppekeel: eesti ja hispaania
 • Õppekohtade arv õppekaval: 101
Täiendav info

Vastuvõtu ajakava:

 • 23. juuni - 4. juuli: avalduste esitamine infosüsteemis SAIS
 • 6.-12. juuli: sisseastumiseksamid
 • 13. juuli: avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad.
Loe veel