Esileht - Humanitaarteaduste instituut

Itaalia keel ja kultuur

Eks mõelge mis on teie sünnipära
Ei ole teie loomaeluks loodud,
vaid teie tee on teadmised ja vaprus!
Dante Alighieri, "Põrgu", XXVI, 118-120

Soovid mõista, kuidas aja- ja mõttelugu, kirjandus ja kunstid on kujundanud tänapäeva Itaalia ühiskonda ja kultuuri? Tahad õppida ennast ja oma kultuuri paremini mõistma läbi elava kokkupuute Itaalia kultuuri uurijate ja esindajatega? Soovid õppida süvendatult itaalia keelt? Tahad töötada itaalia keelt ja kultuuri valdava spetsialistina era- või riigisektoris?

Tallinna ülikooli Euroopa nüüdiskeelte ja kultuuride bakalaureuse õppekava pakub ainsana Eestis võimalust valida itaalia keele ja kultuuri täismahuliseks peaerialaks, mis lubab:

 • õppida itaalia keelt kõrgemal tasemel; 
 • õppida mõistma tänapäeva Itaalia kultuuri ja ühiskonna eripärasid ja nende ajaloolist väljakujunemist;
 • täiendada oma peaeriala mõne teise keele ja kultuuri või muu TLÜ-s pakutava kõrvalerialaga;
 • veeta üks õppesemester või -aasta välisülikoolis;
 • pärast BA-õppekava lõpetamist jätkata süvendatult õpinguid magistritasemel ning asuda tööle oma eriala spetsialistina era- või avalikus sektoris.
Keda ootame õppima?

Ootame õppima laia silmaringi, humanitaarhuvidega ja õpihimulisi keeleõppes võimekaid noori, kes soovivad pühenduda itaalia keele ja kultuuri uurimisele. 

Itaalia keele ja kultuuri peaerialale saab asuda õppima ka ilma itaalia keele eelneva oskuseta. Varasema keeleoskusega esimese kursuse tudengid alustavad keeleõpet kõrgemal tasemel.

Miks tulla meile õppima?

Õpingud itaalia keele ja kultuuri erialal 

 • toimuvad lahutamatus seoses tänapäeva Itaalia ühiskonnaga (elulised keeleõppematerjalid, võtmeteemad kaasaegse ühiskonna mõistmiseks, õppimisvõimalus Itaalias);
 • arendavad lisaks kultuuri mõistmisele ja keeleoskusele tudengi ettevõtlikkust, nii iseseisva õppimise kui ka meeskonnas töötamise oskust, mida on vaja edukaks toimetulekuks kaasaegses ühiskonnas;
 • võimaldavad tudengil süvendatult uurida mõnda oma huvidega seotud itaalia keele, kultuuri või ühiskonna teemat ja saada praktikakogemus;
 • lubavad töötada keeleõppe, tõlkimise või turismi valdkondades, kultuuriajakirjanduse ja -korralduse alal, kirjastustes, samuti erinevate riikide asutuste ja välisesinduste juures ning rahvusvahelistes organisatsioonides;
 • loovad eeldused akadeemilise kraadi omandamiseks ja akadeemilise karjääri valimiseks.
Eriala omandamist toetav keskkond

Erialaaineid õpetav õppejõudude koosseis on tunnustatud ja rahvusvaheline ning õppetöösse on pidevalt kaasatud ka külalisõppejõude ja -teadlasi välisülikoolidest. 

Tänu itaalia praktikantidele, kes meil igal semestril stažeerivad, saame üliõpilastele pakkuda individuaalset õppetuge eriti keeleõppes. Kursustel osaleb üha rohkem välistudengeid, kellega oma itaalia keele oskust harjutada.

Meie üliõpilaskond paistab Eesti akadeemilisel maastikul silma suure mobiilsusega: Erasmuse vahetusprogrammi ja teiste stipendiumide toel veedab suur osa meie üliõpilasi õppesemestri või -aasta Itaalias. 

Itaalia suund teeb tihedat koostööd teiste romaani keelte (hispaania, prantsuse) suundadega, samuti kultuuriteooria, võrdleva kirjandusteaduse ja tõlke erialadega. Korraldame filmiõhtuid, ühisseminare, vestlusringe jm koosviibimisi. 

Olulised faktid
 • Õppekava: Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid
 • Peaeriala: itaalia keel ja kultuur
 • Õppeaste: bakalaureuseõpe
 • Õppe kestus: 3 aastat
 • Õppekeel: eesti
 • Õppekohtade arv õppekaval: 101
Võta ühendust!
Humanitaarteaduste instituut:
E-post: vastuvott.humanitaar....at....tlu.ee
Telefon: 640 9376
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png Humanitaarteaduste instituut __thumb_-2-as our students_Tallinn University.png Küsi meie üliõpilastelt!
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Plaan A - TLÜ humanitaarteaduste instituut __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Humanitaarblogi
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine TLÜ bakalaureuseõppesse __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine humanitaarteaduste instituuti

Olulised faktid

 • Õppekava: Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid
 • Peaeriala: itaalia keel ja kultuur
 • Õppeaste: bakalaureuseõpe
 • Õppe kestus: 3 aastat
 • Õppekeel: eesti
 • Õppekohtade arv õppekaval: 101

Vastuvõtu ajakava:

 • 23. juuni - 4. juuli: avalduste esitamine infosüsteemis SAIS
 • 6.-12. juuli: sisseastumiseksamid
 • 13. juuli: avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad.
Loe veel