Esileht - Humanitaarteaduste instituut

Itaalia keel ja kultuur

Eks mõelge mis on teie sünnipära
Ei ole teie loomaeluks loodud,
vaid teie tee on teadmised ja vaprus!
Dante Alighieri, "Põrgu", XXVI, 118-120

Sind huvitab itaalia ajalugu, kultuur, kirjandus ja ühiskond? Soovid õppida süvendatult itaalia keelt? Tahad töötada itaalia keelt ja kultuuri valdava spetsialistina era- või riigisektoris?

Tallinna ülikooli Euroopa nüüdiskeelte ja kultuuride bakalaureuse õppekava pakub ainsana Eestis võimalust valida itaalia keel ja kultuur täismahuliseks peaerialaks, mis võimaldab:

 • õppida itaalia keelt kõrgemal tasemel; 
 • õppida mõistma tänapäeva Itaalia kultuuri ja ühiskonna eripärasid ja nende ajaloolist väljakujunemist;
 • kombineerida oma peaeriala mõne teise keele ja kultuuri või muu TLÜ-s pakutava kõrvalerialaga;
 • veeta üks õppesemester või -aasta välisülikoolis;
 • omandada teadmisi ja arendada oskusi, mis võimaldavad jätkata õpinguid magistritasemel ning loovad eeldused tööle asumiseks itaalia ja eesti keelte ning kultuuride vahendajana avalikus riigi- või erasektoris.
Keda ootame õppima?

Ootame õppima laia silmaringi, veendunud õpihoiaku ja humanitaarhuvidega uudishimulikke ja keeleõppes võimekaid noori, kes soovivad pühenduda itaalia keele ja kultuuri õppimisele ja uurimisele. Itaalia keele ja kultuuri peaerialale saab asuda õppima ka ilma itaalia keele eelneva oskuseta, samas eeldatakse vähemalt ühe võõrkeele väga head oskust.

Miks tulla meile õppima?
Õpingud itaalia keele ja kultuuri erialal 
 • toimuvad lahutamatus seoses tänapäeva Itaalia ühiskonnaga (itaalia keelt emakeelena valdavad ja itaalia keelt ning kultuuri suurepäraselt tundvad õppejõud, elulised keeleõppematerjalid, võtmeteemad kaasaegse ühiskonna mõistmiseks, õppimisvõimalus Itaalias);
 • arendavad lisaks kultuuri mõistmisele ja keeleoskusele tudengi ettevõtlikkust, enesejuhtivust ja oma vajadustest lähtuva õppimise oskust, mida on vaja edukaks toimetulekuks kaasaegses ühiskonnas;
 • võimaldavad tudengil spetsialiseeruda teda huvitavale kitsamale Itaalia keele, kultuuri või ühiskonnaga seotud teemale ja saada praktikakogemus;
 • loovad lõpetajatele eeldused, teadmised ja oskused töötada keeleõppe, tõlkimise või turismi valdkondades, kultuuriajakirjanduse ja -korralduse alal, kirjastustes, samuti erinevate riikide asutuste ja välisesinduste juures ning rahvusvahelistes organisatsioonides.
Eriala omandamist toetav keskkond

Erialaaineid alaliselt õpetav õppejõudude koosseis on tunnustatud ja rahvusvaheline ning õppetöösse on pidevalt kaasatud ka külalisõppejõude ja -teadlasi välisülikoolidest. 

Meie üliõpilaskond paistab Eesti akadeemilisel maastikul silma suure mobiilsusega: Erasmuse vahetusprogrammi ja teiste stipendiumide toel veedab suur osa meie üliõpilasi õppesemestri või -aasta Itaalias. 

Itaalia suund teeb tihedat koostööd teiste romaani keelte (hispaania, prantsuse) suundadega, samuti kultuuriteooria, võrdleva kirjandusteaduse ja tõlke erialadega. Korraldame filmiõhtuid, ühisseminare, vestlusringe jm koosviibimisi. 

Tänu itaalia praktikantidele, kes meil igal semestril stažeerivad, saame üliõpilastele pakkuda individuaalset õppetuge eriti keeleõppes. Kursustel osaleb üha rohkem välistudengeid, kellega oma itaalia keele oskust harjutada

Olulised faktid
 • Õppekava: Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid
 • Peaeriala: itaalia keel ja kultuur
 • Õppeaste: bakalaureuseõpe
 • Õppe kestus: 3 aastat
 • Õppekeel: eesti
 • Õppekohtade arv: 15 
Võta ühendust!
Humanitaarteaduste instituut:
E-post: vastuvott.humanitaar....at....tlu.ee
Telefon: 640 9376
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png Humanitaarteaduste instituut __thumb_-2-as our students_Tallinn University.png Küsi meie üliõpilastelt!
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Plaan A - TLÜ humanitaarteaduste instituut __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Humanitaarblogi
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine TLÜ bakalaureuseõppesse __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine humanitaarteaduste instituuti

Olulised faktid

 • Õppekava: Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid
 • Peaeriala: itaalia keel ja kultuur
 • Õppeaste: bakalaureuseõpe
 • Õppe kestus: 3 aastat
 • Õppekeel: eesti
 • Õppekohtade arv: 15 

Vastuvõtu ajakava:

 • 23. juuni - 4. juuli: avalduste esitamine infosüsteemis SAIS
 • 6.-12. juuli: sisseastumiseksamid
 • 13. juuli: avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad.
Loe veel