Esileht - Humanitaarteaduste instituut

Saksa keel ja kultuur

Soovid õppida süvendatult saksa keelt? Sind huvitab saksa kultuurilugu, kirjandus ja ühiskond? Tahad töötada saksa keele ja kultuuri spetsialistina era- või riigisektoris?

Tallinna ülikooli Euroopa nüüdiskeelte ja kultuuride bakalaureuseõppekaval saab õppida saksa keele ja kultuuri peaerialal, mille raames on võimalik:

 • õppida saksa keelt kõrgemal tasemel; 
 • õppida mõistma tänapäeva saksakeelsete riikide kultuuri ja ühiskonna eripärasid;
 • kombineerida oma peaeriala mõne teise keele ja kultuuri või muu TLÜ-s pakutava kõrvalerialaga;
 • veeta üks õppesemester või -aasta välisülikoolis;
 • omandada teadmisi ja arendada oskusi, mis võimaldavad jätkata õpinguid magistritasemel ning asuda seejärel tööle saksa keele ning kultuuri vahendajana.
Keda ootame õppima?

Ootame õppima laia silmaringi ja humanitaarhuvidega uudishimulikke ja keeleõppes võimekaid noori, kes soovivad pühenduda saksa keele ja kultuuri õppimisele ja uurimisele. Saksa keele ja kultuuri peaerialal õppima asumise eelduseks on keeletase A2.  

Miks tulla meile õppima?

Õpingud saksa keele ja kultuuri erialal

 • toimuvad saksa keelt ning saksakeelsete riikide kultuuri ja kirjandust suurepäraselt tundvate õppejõudude juhendamisel, kellest üks on saksa emakeelega;
 • arendavad lisaks kultuuri mõistmisele ja keeleoskusele üliõpilase iseseisvust ja oma vajadustest lähtuva õppimise oskust, mida on vaja edukaks toimetulekuks kaasaegses ühiskonnas;
 • võimaldavad üliõpilasel seminaride käigus süvendatult tegeleda mõne kitsama saksa keelt või saksakeelseid kultuure puudutava teemaga;
 • pakuvad praktikakogemust saksa keelega seotud asutustes ja ettevõtetes;
 • annavad eelduse astuda magistriõppekavadele, et õppida saksa keele õpetajaks, tõlkijaks või tõlgiks;
 • loovad lõpetajatele eeldused ja teadmised töötada turismivaldkonnas, Saksa turule orienteeritud ettevõtetes või Saksa ettevõtete siinsetes esindustes, kultuuriajakirjanduse ja -korralduse alal, kirjastustes, samuti välisesinduste juures ning rahvusvahelistes organisatsioonides.
Eriala omandamist toetav keskkond

Erialaaineid alaliselt õpetav õppejõudude koosseis on tunnustatud ja rahvusvaheline ning õppetöösse on kaasatud ka praktikante Saksamaalt ja Austriast, külalisõppejõude ja -teadlasi välisülikoolidest. 

Saksa keele ja kultuuri erialal on lai valik partnereid Saksamaa ülikoolide näol. Meie üliõpilased on viimastel aastatel käinud Erasmuse programmi raames nt Bambergis, Potsdamis, Bielefeldis, Chemnitzis. Lisaks Erasmusele on saksa keele ja kultuuri eriala üliõpilastel võimalus saada stipendiume suvekursusteks. 

Saksa suund teeb koostööd teiste suundadega, toimuvad kultuurialased ühisseminarid teiste keelte ja kultuuride üliõpilastega. Korraldame koosviibimisi ja õppekäike. Eriala seminaridel ja loengutel on regulaarselt Saksamaalt, Austriast ja Šveitsist pärit välisüliõpilasi, kes toovad endaga kaasa autentset saksakeelsete riikide ühiskondade tunnetust. 

Kuni 7. novembrini 2017 on võimalus kandideerida õpilasprojektide konkursile. Vaata lisainfot siit

Olulised faktid
 • Õppekava: Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid
 • Peaeriala: saksa keel ja kultuur
 • Õppeaste: bakalaureuseõpe
 • Õppe kestus: 3 aastat
 • Õppekeel: eesti ja saksa
 • Õppekohtade arv õppekaval: 101
Võta ühendust!
Humanitaarteaduste instituut:
E-post: vastuvott.humanitaar....at....tlu.ee
Telefon: 640 9376
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png Humanitaarteaduste instituut __thumb_-2-as our students_Tallinn University.png Küsi meie üliõpilastelt!
__thumb_-2-FB_Tallinn University.png Germanistik an der Universität Tallinn __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Humanitaarblogi
__thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine TLÜ bakalaureuseõppesse __thumb_-2-youtube_Tallinn University.png Sisseastumine humanitaarteaduste instituuti

Olulised faktid

 • Õppekava: Euroopa nüüdiskeeled ja kultuurid
 • Peaeriala: saksa keel ja kultuur
 • Õppeaste: bakalaureuseõpe
 • Õppe kestus: 3 aastat
 • Õppekeel: eesti ja saksa
 • Õppekohtade arv õppekaval: 101

Vastuvõtu ajakava:

 • 23. juuni - 4. juuli: avalduste esitamine infosüsteemis SAIS
 • 6.-12. juuli: sisseastumiseksamid
 • 13. juuli: avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad.
Loe veel