Choose one of the following workshops for the first session (limited seats).

 

Ruum N-507 | Filmiarhiivi töötuba (eesti keeles)

Töötoas õpime kasutama Rahvusarhiivi filmiarhiivi fotoandmebaasi FOTIS ja filmiandmebaasi FIS, samuti Rahvusarhiivi veebikeskkonda, kust leiab veebinäituse vormis teemapakettidena nii foto-, filmi- ja helimaterjale kui ka dokumente koos saatetekstidega. Teemapakettide valikus lähtutakse nii näitustest Rahvusarhiivi galeriis ja teistel pindadel kui ka päevakajalistest tähtpäevadest ja -sündmustest ning samuti arhivaaride igapäevatöös esilekerkivatest huvimaterjalidest, mida on võimalik loovalt õppetöös ära kasutada.

Töötoa juhendajad:

 • Töötuba viivad läbi Rahvusarhiivi filmiarhiivi kogumis- ja kasutusosakonna asedirektor Gerli Toomet,

 • kuraator Maarja Hindoalla,
 • Filmiandmebaasi FIS tuleb tutvustama Rahvusarhiivi filmiarhiivi filmivaldkonna juhtivspetsialist Jarmo Nagel,
 • fotode andmebaasi FOTIS fotovaldkonna juhtivspetsialist Aap Tepper,
 • veebinäituste keskkonda riigiarhivaari nõunik ja Rahvusarhiivi turundusjuht Liisi Taimre.

Ruum S-244 | Pilt on, häält pole. Mida teha? (eesti keeles)

Muusika ja helide mōju visuaalses kunstis (eelkõige filmis)
Filmiheli kihid:

 • Dialoog
 • Atmosfäär
 • Sünkroonhelid ja heliefektid
 • Muusika
 • Erinevate helikihtide omavaheline seos
 • Filmiheli formaadid
 • Muusika, dialoogi ja kujundushelide kokkumängimine
 • Teooria kuulamise käigus toimub praktiline arutelu konkreetse ""seisva pildi"" helindamisvõimaluste üle.

Oskused:

Praktilised teadmised heli ja muusika osatähtsusest filmimaterjalides

Juhendaja:

Avo Ulvik on klassikalise muusikaharidusega (MA) klarnetimängija. Siiski on enamuse aja oma muusikuelust mänginud klahvpille. Filmiga on ta seotud juba ülikooliajast, 90ndate teisest poolest alates oli üle 10 aasta Nukufilmi ja Joonisfilmi helikujundaja ja helirežissöör. Teadusmagistrikraad (MSc) Digitehnoloogiate instituudist - multimeedium ja õpisüsteemid.

Ruum N-315 | Influencing and misleading through information. What? Where? How? (inglise keeles)

The workshop provides guidance for identifying processes of influencing and misleading through information in media environment and its impact on the individual level and also more broadly in society. During the workshop we talk about key concepts like rhetoric and audiovisual elements in media environment which are related to the phenomenon. Participants will also produce a short social commentary like video. Workshop is mainly for teachers who work with 13-16-year-olds.

Skills:

 • To strengthen young people's ability to value information and sources of information.

 • To strengthen development of critical thinking. 
 • To guide young people to explore media mechanisms. 
 • To give tools for self-expression and awareness.

What to bring to the workshop?

iPads or Samsung devices with software for editing.

Instructor:

Kaisa Myllylä, Producer of Metka Centre for Media education in Finland.

Myllylä has a Master's degree in education in field of media education and she has been working as a pedagogical designer. As a producer in Metka Centre for Media education Myllylä produces teaching handbooks and hands-on workshop guides for teachers, library staff, youth workers and other adults concerned with media management of young people.

Ruum N-207 | Critical thinking in a world of clickbait (inglise keeles)

Nanook  is a leading digital storytelling agency in Lithuania. Encompassing long read multimedia projects and podcasts, their work is focused on under-reported social issues and media literacy education. During this seminar two journalists from Nanook will share their experiences working with children in various Lithuanian schools and discuss the state of modern journalism and it’s impact on our view on the world. They will also share their insights on how to engage the audience while talking about difficult topics and discuss the need of critical thinking regarding the consumption of journalistic content. 

Skills:

Critical thinking while consuming modern journalistic content; storytelling through various forms of media; Knowledge on media funding and sustainability

What to bring to the workshop?

The participants don't need to bring any gadget.

 

Ruum N-307 | Loovmõtlemine ja probleemilahendus igapäeva- ja tööellu (eesti keeles)

Töötoas tutvustatakse mõtteid korrastavaid meetodeid mis aitavad kaasa probleemide lahendamisel ja uute ideede genereerimisel. Neid meetodeid sobib kasutada igapäevases elus ja ka tööalaselt. Mõtete korrastamine läbi loova mõtlemise meetodite teeb probleemile lahenduse leidmise ja uute ideedeni jõudmise protsessi kiiremaks, tõhusamaks ja unikaalsemaks.

Oskused:

Töötoas osaleja omab teadmisi, kuidas hõlpsamini uusi ideid genereerida, milleni ta on jõudnud kasutades erinevaid loova mõtlemise meetodeid, mistõttu need ideed erinevad oluliselt tavapärastest nn. üldlevinud lahendustest.

Mida on vaja osalejatel kaasa võtta?

Paber ja pliiats

Juhendaja:

Pauline Heidmets on vabakutseline sotsiaalmeedia turundaja ning loov probleemilahenduse ja innovaatika õppejõud.

Ruum M-226 | Liivaanimatsiooni ja lamenuku töötuba (eesti keeles)

Töötuba paotab ust animatsioonimaailma, kus on kõik võimalik! Katsetatakse liivaanimatsiooni ja lamenuku tehnikaid ning ümberpööratud klassiruumi.

Oskused:

Loovuse ja loojutustuse arendamine, mängustatud õpiprotsess

Juhendaja:

Helen Unt

Ruum M-227 | Multimeedia kirjaoskus (eesti keeles)

Töötoas proovitakse mõningaid praktikaid, kuidas Gustav Adolfi Gümnaasiumis arendatakse õpilaste multimeediaoskusi 1. klassist kuni 12. klassini. Töötuba viivad läbi Ingrid Maadvere ja tema IT-õpilased.

Oskused:

Oskus nutitelefoniga paremini pildistada, filmida ja heli salvestada.

Mida on vaja osalejatel kaasa võtta?

Oma nutitelefon või tahvelarvuti

Juhendaja:

Ingrid Maadvere on GAGi haridustehnoloog, HITSA ekspert ja hinnatud õpetaja.

Ruum M-218 | Moving images (inglise keeles)

At school we usually tend to treat films as “transparent media”. We focus on a storyline, characters, their words, events and processes etc. However, do we admit that audiovisual media has its own language, which forms and conveys meanings and emotions and evokes visual, aural, kinesthetic and other experiences? 

During the practical seminar we will explore elements of moving images and their coherence by trying out practical exercises. Also, we will briefly discuss methods bridging films and school curriculum. After the seminar you will become more sensitive to audiovisual media and will be able to practice the seminar exercises at your classroom (formal, informal, non-formal education).

The seminar is aimed at teachers of arts, humanities, social sciences, social pedagogues, teachers-to-be and all the others, who are interested in discovering one more language.
No prior experience or skills are required.

What to bring to the workshop?

The participants are expected to bring smart phones. However, this requirement should not be an obstacle to participate.

Ruum M-133 | Seda õpilased vaataksid! (eesti keeles)

Paljud õpetajad tahaksid rakendada pööratud klassiruumi ja personaliseeritumat õpet, aga olemasolevatest õppematerjalidest pole sageli abi, sest need pole piisavalt huvitavad või ei seleta keerulisi asju hästi lahti. Juutuuberite põlvkonna jaoks on eelistatud õppematerjaliks lõbus ja samas hariv õppevideo. Proovime omal käel järele, kuidas õpetaja saab täitsa ise ja oma olemasoleva slaidiesitluse põhjal teha lõbusa ja hariva õppevideo.

Mida on vaja osalejatel kaasa võtta?

 • sisseehitatud mikrofoniga sülearvuti, kuhu on paigaldatud Microsoft Powerpoint tarkvara (tagavaravariandina sobib ka Maci arvuti Keynote tarkvaraga)

 • slaidiesitlus mõne oma õpetatava teema kohta

Juhendaja:

Kristo Siig on põline harivate YouTube’i kanalite fänn. Ajalooõpetajana töötades rakendas ta pööratud klassi kontseptsiooni põhikooli õppetöös ning lõi selle käigus ise lõbusate ajalooteemaliste õppevideote YouTube’i kanali. Nüüd ongi ta peaasjalikult YouTube-õpetaja, lisaks ka TLÜ haridustehnoloogia magistrant, ning arendab koos mõttekaaslastega uut digitaalset õpikeskkonda.

Ruum N-406 | Productive learning with documentary film (inglise keeles)

Films have become an indispensable part of everyday life in the 21st century. Therefore, it is essential that children and young people learn to understand and express themselves through the film medium.

In this course we will look at documentaries. The documentary is well chosen to get students out into the surrounding community dealing with contemporary or historical stories from reality. But what can this reality-based film type add to the teaching in terms of building media skills? Why choose the productive approach to teaching? And how can you organize a course?

We zoom in on "the filmed interview", and after a demonstration the participants on the course get hands on it in small groups.

Skills:

 • assessing the benefits and perils of productive learning
 • knowing why and how to use documentary film making in teaching
 • skills in performing a filmed interview

What to bring to the workshop?

Smartphone or tablet for video filming

Ruum N-416 | Infooskus-märgistamine (eesti keeles)

Õpimärgid on visuaalsed sümbolid, mis tõendavad õppija poolt omandatud teadmisi ja oskusi. Õpimärgid sisaldavad metaandmeid, mis näitavad, kes nad väljastas, milliste kriteeriumide alusel ning kui kaua nad kehtivad. Õppijad saavad õpimärke koguda nn virtuaalsesse seljakotti ja need nähtavaks teha kas veebis, sotsiaalvõrgustikes, kodulehel, blogis, CV-s jne. Õpimärgid loovad rikkaliku pildi õppija teadmistest, oskustest ja saavutustest ning annavad väärtuslikku informatsiooni tööandjatele, koolitajatele ja kogu elukestva õppe protsessis. Töötuba arendab teadmisi ja oskusi õpimärkide kasutamisest info- ja meediapädevuse hindamisel.

Oskused:

 • Teadmised õpimärkide rollist, struktuurist, tüüpidest ja infrastruktuurist;

 • Teadmised ja oskused õpimärkide koostamisest;
 • Teadmised ja oskused õpimärkide kasutamisest info- ja meediapädevuse hindamisel;
 • Teadmised õpimärkide eelistest ja puudustest.

Mida on vaja osalejatel kaasa võtta?

Sülearvutid

Juhendaja:

Sirje Virkus on Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi infoteaduse professor. Tema teadustöö keskendub infopädevuse, infokultuuri ja -praktika ning infoteadusliku hariduse uurimisele. Ta on töötanud õppejõuna üle kolmekümne aasta, praeguste loengukursuste hulka kuuluvad infoteaduste teooria ja metodoloogia, info- ja teadmusjuhtimine, infokäitumise ja -otsingu teooria, info- ja teadmusühiskonna käsitlused, süsteemid ja tehnoloogiad ning teadusteooria ja uurimismeetodid".

Ruum N-109 | Virtual reality - a classroom without walls (inglise keeles)

Despite the fact that this workshop’s subject matter is geared primarily for art classroom, VR could also be used as a powerful classroom aid for history and natural sciences, therefore workshop could benefit not only art teachers but also interested faculty of humanities and sciences. Focus of this short workshop will be on Virtual Reality (VR) as a valid platform for enhancement of spatial, gestural and aesthetic awareness of schoolchildren. Computer mediated environment (games, audiovisual media, mobile platforms and etc.) despite interactive aspect among some of them, has long been regarded as “passive” environment, limited and restrictive when it comes to artistic expression and not providing meaningful creative feedback for a person engaged with it. Over the last decade, however there were significant advances in VR hardware and software (HTC VivePro, Tiltbrush, Poly and GoogleBlocks) allowing some type of expressive and intuitive forms of engagement. VR today not only offers a 360° immersion and maintains an accurate relation to the actual world scale, but also allows a gesture-based forms of artistic expression—an ideal framework for spontaneous and intuitive interaction especially with children and early teens.

Skills:

 • raised awareness of VR’s suitability as a standard classroom equipment, not as a replacement of classical teacher aids but, a viable extension of them,

 • ability to set up VR hardware and software in a straightforward and effective way,
 • Inspire pupils to become creative in this simple and fun VR environment.

Instructor:

Zilvinas Lilas is since 2004 a professor at the Academy of Media Arts, Cologne (Germany). In his academic career Prof. Lilas has been consistently engaged with the phenomenon of new technologies as a universal tool for artistic research and an effective framework for creative self-expression.

After graduating the Ohio State University (MFA 1996) Z.Lilas was professionally engaged in Hollywood as technical director at such companies as Walt Disney Studios, Oddworld Inhabitants, Metrolight Studios and etc, where he worked on a number of animated feature films, games, publications, and television projects including Treasure Planet, Chicken Little, Munch’s Odyssey and others. Recently he has been an author of diverse projects ranging from workshops, conferences, articles, a pilot of new experimental MA studies and a TV show. His expertise in the fields of art, design, technology and education is widely recognized and Prof. Lilas is a frequent expert at various EU and national evaluation panels.