Choose one of the following workshops for the first session (limited seats).

 

Ruum N-416 | Filmipärandi õppetööd kasutamise tarkvara Üldlaulupeod 150 kollektsiooni näitel (eesti keeles)

Õpime ja testime TLÜs digihumanitaaria üliõpilaste poolt loodud filmide märksõnastamise tarkvara, mis võimaldab filmiandmebaasist leitud filme kasutada klassis vastavalt õppeaine ja õpetaja vajadustele. Töötame pilootprojektiga, mis on loodud Üldlaulupidude filmide kollektsiooni põhjal.

Oskused:

Õpetab märksõnastama filme, et soovitud filmilõike saaks vastavalt konkreetse aine õpetamise vajadustest tulenevalt klassis kasutada ja neid tunnis paindlikult ja ajakadudeta esitada.

Mida kaasa võtta:

Huvi asja vastu, tavapärased arvutioskused ja vajaduse sellist tarkvara kasutada.

Ruum N-308 | KOHAD TÄITUNUD! | Foley kunst ehk pilguheit filmiheli tagatuppa (eesti keeles)

Foleyart ehk liikuvale pildile sünkroonheliefektide loomine on filmi helindamise möödapääsmatu osa. Õpitoas tutvume põgusalt foley ajalooga, selle teooria ning praktikaga. Töötoa tulemusena valmib osalejate abil kohapeal helindatud videoklipp.

Oskused:

Töötuba avardab silmaringi kuidas kõik ei kõla nii nagu paistab ehk arvendab loovust, fantaasiat ja praktilisi käsitöö oskusi.

Ruum M-135 | Nutiseade kui 21. sajandi paber ja pastakas - praktilise vabavara tutvustus (eesti keeles)

 

Töötoa teemaks on: vabavara, mida telefonis-tahvlis filmimiseks kasutada (nii animatsioon, dokumentalistika või visuaalne lavastamine); kuidas samas seadmes filmitu ka kohe kokku monteerida. 

Mida kaasa võtta:

Osalejad peavad tulema oma nutiseadmega, millesse saavad ise vastavaid soovitatavaid rakendusi alla laadida. arvuti kaasamine on ka võimalik, aga nutiseade peab olema

Juhendaja:

Mikk Rand, Kinobuss: veerand sajandit filmide lavastamist, õpetamist, tootmist ja levi

Ruum M-227 | Kuidas ära tunda fakte? (eesti keeles)

 

Vist kõige levinumaid tundeid kaasaegsel meediaajastul on hirm, et ei tea mida uskuda. See teema on seda tulisemalt olnud päevakorral, et eelkõige internetis võib kohata ka pahatahtlikku valeinformatsiooni.

Selle töötoa ülesandeks on analüüsida meediatekste eesmärgiga tuvastada fakte ja leida indikaatoreid, mis määraksid tekstide usaldusväärsust. Need meetodid ei ole kunagi mingi raketiteadus ja üldiselt mahuks kõik ära faktide ja kommentaaride eristamise oskusesse, millele võib lisada allika analüüsi.

Töötoa jooksul me võtame koos lahti mõned meediatekstid ja näitlikustamise huvides koostame ka mõne kiire analüüsi raporti.

Mida kaasa võtta:

Hea oleks kui osalejatel oleks internetiühendusega arvuti käepärast selles töötoas osalemiseks.

Osaleja võiks kaasa võtta viimase kahe päeva ajakirjandusest 3 artiklit või muud elektroonilist meedialugu, mis on teda kõige enam intrigeerinud.

Juhendaja:

Ilmar Raag, on käesoleval aastal Tartu Ülikooli vabade kunstide professor. Ehkki täna on Ilmar Raag vast kõige enam tuntud kui filmilavastaja, on tema minevikus ka ETV juhtimine, ajalehtedele kolumniste kirjutamine ja samas ka töö riigi julgeoleku heaks Riigikantseleis Strateegilise kommunikatsiooni nõuniku ametis, kus tal tuli tegemist teha justnimelt desinformatsiooni teemadega.
 

Ruum M-226 | Privacy and surveillance on the internet: who knows what about us in secret? (inglise keeles)

Collection of explanatory exercises (how does e-mail service versus regular post service work in terms of information delivery; when and how hacking of email happens; how does the deep web differ from the world wide web; how do cookies operate; how do most popular internet viruses operate and what to do to avoid them) along with theoretical explanations of modes of internet networks will be presented during the one hour long workshop.

Skills:

 • Safe behaviour on the internet;

 • awareness of privacy issues;
 • conscious use of technology;
 • learning of new tools to transfer digital literacy to others;
 • skillful use of internet traffic infrastructure and networks;
 • understanding of commercial and state surveillance.

What to bring to the workshop?

Smartphones

Ruum N-207 | Kuidas jutustada lugu innovatiivsete ja praktiliste vahenditega? (eesti keeles)

 

Praktilises töötoas on võimalik õppida ja proovida ise, kuidas erinevaid võimalusi kasutades jutustada lugu (sh kasutades erinevaid kaasaegseid rakendusi, näiteks Instagram, Storybird jne). Praktilised harjutused on kõik hiljem kasutatavad koolitunnis, sobib nii põhikooli- kui ka gümnaasiumi astme õpetajatele. Erinevad näited filmidest. 

Juhendaja:

Mikk Granström on PÖFFi noorte- ja lastefilmide alafestivali juht ja programmi koostaja. Lisaks on ta töötanud viimased 8 aastat filmiõpetajana koolis, juhendanud erinevaid noorte filmiprojekte nng filmiga seotud uurimistöid. 
 

Ruum N-307 | Nature Moves - Animated Science (inglise keeles)

How to be aware of learning perspectives, when the students produce animated films about nature and science topics. Animated films can be produced on the student’s smart phones, using a free app a piece of carboard. The smartphones and animated movies are part of the young people’s daily life. It is a highly motivated place to start the teaching. And it does not take a lot of time!

Animation is a media that is very suited to work with Nature and Science topics. When producing animation anything can happen. It is possible to: go back and forth in time, travel out in space and look into the core of the atoms. Thoughts and theories can be described. The animation media demand reflection, knowledge and imagination. If the students don´t have a clear vision or image about a specific phenomenon it is not possible to make representations for the animation. Even if the animated film is not 100% correct when it comes to the content of the nature and science topic, the film will show the teacher where more knowledge is needed.

What to bring to the workshop?

In the workshop the participants will get the possibility to work with the app if they bring an IPad or their cellphones.

Ruum M-218 | Camera Pen pedagogy (inglise keeles)

A camera can be an everyday tool for thinking and learning different subjects at school. In a camera pen pedagogy, a camera is used for exploring and structuring the world. Shooting with your camera can produce thinking, action and interaction. In the workshop the participants do practical camera pen practices with their own mobile phones.

Skills:

The use of mobile phone for short exercises of learning different school subjects.

What to bring to the workshop?

Participants need to take a mobile phone with camera and have enough memory in their phones to save short film clips.

Ruum N-315 | Haridus ekraanil (eesti keeles)

Töötoas tutvuvad osalejad kahe veebipõhise õppekeskkonnaga: Kirjandus Ekraanil ja Ajalugu Ekraanil. Esimesel neist käsitletakse kirjanduslike tekstide ekraniseerimist ja teises ajaloomälu mõistet ning kunstiteoste rolli mineviku vahendamisel. Mõlemad keskkonnad pakuvad ühelt poolt üldise raamistiku nende teemadega tegelemiseks koolitunnis ning teisalt sisaldavad ühe empiirilise näite põhjalikumat käsitlust. Esimesel juhul on selleks Andrus Kivirähki romaani “Rehepapp” ekraniseering “November” Rainer Sarnetilt ning teisel Leelo Tungla “Seltsimees lapse” seerial põhinev samanimeline film Moonika Siimetsalt. Töötoas antakse esmalt lühike ülevaade keskkondade loomise metodoloogilistest alustest ning seejärel proovitakse erinevate ülesannete lahendamist nii üksi kui grupis.

Mida kaasa võtta:

Endale käepärane nutiseade

Ruum M-136 | Nutivahend õppetöös (eesti keeles)

Tänastele õppijatele on nutivahendid sama elementaarsed nagu pinal ja õpik, kuid digivahendi kasutamine eesmärgipäraselt (oma õppimise toetamiseks) on tänasel õppijal pigem puudulik ja vajab täiskasvanu poolset juhendamist ja suunamist. Töötoa fookus on õppijate digipädevuste toetamisel ja video rakendamisel õppetöös.

Oskused:

Töötuba annab praktilisi teadmisi, kuidas: 

 • kaasata õppijaid eluliste küsimuste ja probleemide uurimisse ning lahendamisse digivahendite abil;
 • kasutada veebipõhist keskkonda, mis äratab uudishimu ja innustab õppijaid osalema oma õpieesmärkide püstitamisel;
 • kasutada videot õppetöö toetamiseks ja õpilaste digipädevuste arendamiseks.

Mida kaasa võtta:

Osalejatel võiks olla kaasas oma täislaetud nutitelefon.

Ruum N-406 | Film as philosophical construction (inglise keeles)

The workshop presents an evolution of cinema in comparison of two epochas – classical and modern. Such comparison is represented with a help of french philosopher’s ​Gilles Deleuze’s (1925–1995) cinema theories. While modern cinema usually follows irrational and disoriented narration schema, the opposite is classical cinema which is mostly associated with chronological narrative. This comparison creates a new conception regarding philosophical concepts to which cinema has given life. The aim of the workshop is to offer participants special understanding of modern cinematography.
The notions of cinematographic elements which are equivalent to philosophical concepts, evoked by cinema, will be discussed.

Skills:

The participants shall be familiar with modern cinema. Particular examples from films such as Battleship Potemkin (1925, Sergei Eisenstein), ​Mirror (1975) and ​Nostalgia (1983, Andrei Tarkovsky), ​Forrest Gump (Robert Zemeckis, 1994), ​The Great Beauty (2013, Paolo Sorrentino) will be represented in the workshop.

Ruum M-224 | Loomingulisus ja tark tarbimine Reklaamikolli abil (eesti keeles)

Reklaamikoll möllab kõikjal - nii lasteaedades, koolides kui ka täiskasvanute ümber. Ta üritab kõiki mõjutada ja panna tegutsema nii, nagu tema tahab. See on tänapäeva ühiskonna vältimatu osa. Reklaamikolli saab aga kodustada läbi teadvustamise. Reklaam on loominguline ja muuhulgas ka mänguline tegevusala pakkudes lastele turundussõnumi koostamisel võimalust rakendada oma fantaasiat, kogemusi ning teadmisi erinevatest valdkondadest. Läbi kogemuse kasvab teadlikkus tänasest tarbimiskultuurist ja oskus kodustada Reklaamikolli.

Oskused:

Töötoas saavad osalejad läbi kogemusõppe inspiratsiooni ja teadmisi sellest, kuidas tutvustada lastele reklaami erinevaid ilminguid ning vorme, kuidas saada aru reklaami eesmärkidest ning olla targem tarbija. Käsitletakse ka seda, kuidas hea loominguline reklaam sünnib koostoimes selle looja maailmapildiga, sotsiaalse tunnetusega, teadmiste ja kogemustega. Eesmäegiks on loomingulisuse ja reklaamiteadlikkuse saavutamine läbi reklaamide tegemise, oskus integreerida reklaamiloomega spetsiifilisi erialateadmisi (kirjandus, kunst, muusika, jpm).

Mida kaasa võtta:

Paber ja pliiats. Kellel võimalik, siis nutitelefon ja sülearvuti.

Juhendaja:

Uku Nurk on 20 aastase reklaamiagentuuri töökogemusega ja hetkel vabakutseline loovinimene. Praegu tegeleb Uku veeblehtede, brändingu, reklaami, raadiosaadete tegemise ja loovkirjutamise loengute andmisega reklaamitudengitele TLÜ BFM-is.
 

Ruum M-133 | Kulturnaja panjat v videoformate (vene keeles)

Культурная память в видеоформате.
Основная аудитория творческой мастерской – это учителя истории, социальных знаний и преподаватели немецкого языка как иностранного. Участникам будет предложен материал о том, как с помощью самостоятельно снятого видеосюжета интегрировать в учебный урок рассказы о личных памятных вещах, связанных с событиями мировой истории. У участников будет возможность почувствовать себя в роли ученика, узнать, как во время урока самим снять видео и приготовить презентацию. Исторические источники, использованные в рабочих листах, связаны с холокостом, депортациями 1941 года и репатриацией немцев из стран Балтии в 1939 году.

План занятия:

 • Введение
 • Цели и задачи занятия
 • Формы памяти
 • Постпамять
 • Работа с рабочим листом и историческими источниками
 • Выводы
 • «Домашняя работа» (воздание видео)
 • Заключение, итоги

На уроках, рассматривающих такие темы, как Вторая мировая война, ученикам сложно осознать их трагическое влияние на мир и общество, поскольку нужно разбирать события, произошедшие многие десятилетия назад. Поэтому личные памятные вещи, имеющиеся в каждой семье или у близкого круга друзей, связанные с судьбами знакомых, в контексте значимых исторических событий способствуют установлению связи школьника с историческим событием и мотивируют углубиться в тему. В свою очередь видео - это необычный для урока, но доступный для учащегося формат, так как снять короткий ролик на современный смартфон возможно в любом месте и любое время. К тому же это несложно и не просит больших денежных вложений.

Предварительные знания не требуются.

Участникам мастерской необходим телефон с подключением к интернету.

Для проведения мастерской нужен компьютер с подключением к интернету и проектор.