Tallinna Ülikooli dokumendiregistri avaliku vaate kaudu on Teil võimalik tutvuda elektrooniliste dokumentidega, mida ei ole tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabeks.

Dokumendiotsingul dokumendiregistrist vajutage vasakul asuvas dokumendipuus otsitavale dokumendiliigile, misjärel avaneb otsinguvorm kriteeriumide määratlemiseks vajaliku dokumendi leidmiseks. Pärast otsinguks teadaolevate parameetrite sisestamist vajutage klahvile "Otsi".

Dokumendi andmeid määratlemata "Otsi" klahvile vajutades avaneb nimekiri kogu valitud liigi dokumentidest registreerimise kuupäeva järgi kahanevalt (uuemad dokumendid on eespool).

Klahvile "Otsi" vajutades kuvatakse kas konkreetse dokumendi registreerimisandmed või nimekiri valitud dokumendiliigi registreerimisandmetega.

Valitud dokumendi andmetele vajutades näidatakse selle dokumendi põhiandmeid. Kui dokumendile ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on põhiandmetele lisatud fail, mille sisu saab vaadata faili nimele vajutades.

Dokumenti on võimalik otsida ka ületekstiotsinguga, sisestades lehe ülaserva otsingu väljale otsitava märksõna. Ületekstiotsing otsib dokumendiregistri avalikust vaatest, mitte dokumentide sisust.

Kui otsitud dokumenti registris ei leidu, siis esitage palun teabenõue.

Teabenõudega võite küsida dokumenti või infot, mis on ülikoolil juba olemas.Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul. Mitte iga pöördumine ei ole teabenõue. Kui küsite meilt hinnangut, juhite tähelepanu puudustele või soovite mingi toimingu tegemist, siis see ei ole teabenõue. Sellisel juhul on vastamise tähtaeg pikem.

Dokumendid

Tallinna Ülikooli seadus

 

Tallinna Ülikooli põhikiri

 

Tallinna Ülikooli akadeemiline harta

 

Tallinna Ülikooli dokumendiregister

Õigusakti tervikteksti otsing