Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut

Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja

Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja saab ettevalmistuse õpetada üldhariduskoolis kas käsitööd ja kodundust või töö- ja tehnoloogiaõpetust. Sellest tulenevalt koondab Tehnoloogia valdkonna ainete õpetaja õppekava kaks õppesuunda – käsitöö ja kodunduse õpetaja ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja erialad.

 • Sisseastujal on võimalus valida õppesuund vastavalt varem bakalaureuseastmes omandatud erialale.
 • Õppekava koosneb eriala üldainetest, valitud suunast lähtuvad erialaainetest, kasvatusteaduslikest- ja psühholoogiaainetest ning valitud suuna ainedidaktikast ja pedagoogilistest praktikatest. Juhul kui bakalaureuse astmes on läbitud kõrvaleriala, valib üliõpilane valikainetes vastava didaktika kursuse, et omandada õigus kõrvaleriala õpetamiseks üldhariduskoolis.
 • Õppekava lõpetanule väljastatakse diplom ning talle omandatakse kutsestandardi kohaselt õpetajakutse (tasemel 7).
Keda ootame õppima?

Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja eriala sobib inimesele, kes on huvitatud haridusprobleemidest, kellel on soov ning eeldused töötada üldhariduskooli tehnoloogia valdkonna ainete õpetajana, tegeleda laste ning noortega. Erialale sisseastujalt eeldame bakalaureusekraadi käsitöös ja kodunduses või töö- ja tehnoloogiaõpetuses. Sobib ka sellele vastav kvalifikatsioon. Juhul, kui puudub osaliselt erialane ettevalmistus, soovitame eelnevalt läbida bakalaureusetaseme baaskursused. Sobivaid tasulisi kursused leiab Programm Aasta Ülikoolis lehelt.

Miks tulla meile õppima?

Eesti kool vajab tänapäevase ettevalmistusega tehnoloogiavaldkonna ainete õpetajaid. Tallinna Ülikoolil on pikaajaline kogemus eriala aineõpetajate ettevalmistamisel. Õppekava koostamisel on lähtutud põhimõttest, et aineõpingud toetavad tehnoloogia valdkonna ainete sügavamat mõistmist ja käsitlemist.

Üldkasvatuslike ja psühholoogiliste õpingutega kujunevad teadmised, et jälgida, mõjutada ning toetada nii tava- kui ka erivajadustega õppija arengut. Ainedidaktika õpingud on seostatud tänapäevase õpikäsituse ning –meetoditega, mida rakendatakse pedagoogilisel praktikal.

Praktika kogemus võimaldab ennast kui tulevast õpetajat tundma õppida ning kutseoskusi kujundada. Erialase keeletaseme ning erialase kompetentsuse tõstmiseks on õppekaval võimalus läbida erialaaine(d) inglise keeles või soovi korral õppida ja omandada kogemusi vahetusüliõpilasena välisülikoolis. Keeleõppe võimalusi, aga ka aineid digipädevuste tõstmiseks pakutakse nominaalaja jooksul ka tugiainetena. Vaata lisaks

Eriala omandamist toetav õppekeskkond

Üliõpilaste käsutuses on interaktiivsete seadmetega auditooriumid ning tänapäevased laborid ning õppetöökojad.

Käsitöös ja kodunduses:

 • õmblustehnoloogia õppeklass koos sisustusega;
 • kunstiõppe ateljee, käsitöötehnoloogiate õppeklass;
 • kangakudumise tehnoloogia ateljee;
 • toiduainetetehnoloogia labor koos õppeklassiga, mille sisustusse kuulub kaasaegne peegliga demonstratsiooni laud.

Töö- ja tehnoloogiaõpetuses:

 • puidutehnoloogia käsitsitöötlemise õppeklass;
 • puidutehnoloogia masintöötlemise õppeklass;
 • metallitöö klass;
 • CNC treipingi õppeklass koos 3D printeriga.

Lisaks eelnevale on üliõpilastel võimalus kasutada õppehoones Räägu 49 olevat arvutiklassi ning õpituba. Ülikooli akadeemilises raamatukogus (Rävala pst 10) ning õpikeskuses (Narva mnt 29) on olemas erialased õppematerjalid ning teavikud.

Õppimist toetab ka laiem keskkond. Näiteks asub ülikooli peahoones uus raamatukogu-õpikeskus, kus on võimalik segamatult koolitööle pühenduda hiliste öötundideni välja. Lapsevanematest tudengitel on aga võimalus jätta oma võsukesed päevaste loengute ajaks lastetuppa

Olulised faktid
 • Õppetase: magistriõpe
 • Õppe kestus: 2 aastat
 • Õppekeel: eesti
 • Õppekohtade arv: lävendipõhine vastuvõtt
Vaata lisaks
Võta ühendust!
Loodus- ja terviseteaduste instituut:
E-post: craft....at....tlu.ee 
Telefon: +372 6391 750
Õppekava kuraator: Ene Lind
E-post:  craft....at....tlu.ee 

__thumb_-2-FB_Tallinn University.png TLÜ LTI Facebooki leht __thumb_-2-FB_Tallinn University.png Loodusblogi Facebooki leht
__thumb_-2-nool2.jpg Loodusblogi __thumb_-2-nool2.jpg Loodus- ja terviseteaduste instituut