Teadus Tallinna Ülikoolis

Tallinna Ülikool edendab Eesti jätkusuutlikule arengule suunatud teadustööd ning peab oluliseks eesti teaduskeele hoidmist ja arendamist.

Meie prioriteediks on kujundada teadmistepõhist elukorraldust, tõenduspõhist ja kaalutletud otsustamist, ühiskonna ja riigi avatud ja kooskõlalist arendamist. Selleks oleme lõimunud rahvusvahelisse teadusellu ning panustame läbi kõrgetasemelise teadustegevuse lokaalsete ja globaalsete probleemide määratlemisse ja lahendamisse ülikooli viies fookusvaldkonnas.

 

akadeemilisi töötajaid
(TÄISTÖÖAJA ARVESTUSES)
458

professoreid
(TÄISTÖÖAJA ARVESTUSES)
64,1

välisteadlasi
16,7%

 

55% meie akadeemilistest töötajatest on doktorikraadiga ning naiste osakaal akadeemiliste töötajate hulgas on 62%. Iga kümnes akadeemiline töötaja Tallinna Ülikoolis on välisriigi kodakondsusega. Andmed uuendatud 31.12.2021.a seisuga.

OECD Frascati käsiraamatu kuuest teadusvaldkonnast on Tallinna Ülikoolis esindatud viis valdkonda, mille vahel jagunes ülikooli teadus-, arendus- ja loometegevuse rahastus 2021. aastal järgmiselt:

  • sotsiaalteadused  58 % 
  • humanitaarteadused ja kunstid 29 %
  • loodusteadused 7 %
  • tehnika ja tehnoloogia 4 %
  • arsti- ja terviseteadused 2 %

Uudised

Kõik uudised
Indrek Ibrus

Indrek Ibrus

TLÜ MEDIT meediainnovatsiooni professor

"Kuigi meie oluline lähtepunkt on kriitilised meedia-ja digiühiskonna uuringud, tagame ka koostöö erinevate kultuuri-ja meediaorganisatsioonidega. See on parim viis uuenduslike ja avalikku väärtust loovate lahenduste väljatöötamiseks."
Liisi Keedus

Liisi Keedus

TLÜ humanitaarteaduste instituudi vanemteadur

"Teadlastel tuleb uutmoodi mõelda, et ühiskonnaga dialoogi astuda. Eriti kui juhtub, et olemasolevad teadmised enam ühiskondlikke probleeme mõista või lahendada ei aita."
Tobias Ley

Tobias Ley

õpianalüütika ja haridusinnovatsiooni professor haridusuuenduse tippkeskuse juhataja

"Me vastutame haridus-innovatsiooni toetamise eest nii Eestis kui ka Euroopas. Selle tagab tipptasemel teadus, mis toob kaasa ka ühiskondliku mõju."