Teadus Tallinna Ülikoolis

Tallinna Ülikool edendab eestikeelset ja Eesti arengule suunatud teadustööd.

Oleme lõimunud Euroopa haridus- ja teadusellu, et panustada Eesti kujunemisse nutika majanduse ning targa ühiskonnakorraldusega riigiks. Toetamaks Eesti jätkusuutlikkust ja indiviidi eneseteostust, keskendume oma teadustegevuses viiele fookusvaldkonnale.

akadeemilisi töötajaid393

täistööajaga professoreid48

välisteadlasi11%

 

60% meie akadeemilistest töötajatest on doktorikraadiga ning naiste osakaal akadeemiliste töötajate hulgas on 61%. Iga kümnes akadeemiline töötaja Tallinna Ülikoolis on välisriigi kodakondsusega.

Frascati kuuest teadusvaldkonnast on TLÜs mahukalt esindatud  kolm: loodusteadused, sotsiaalteadused ning humanitaarteadused ja kunstid. Need evalveeriti 2017. a positiivselt.

Ülikooli 2017. a projektipõhisest teadusrahastusest moodustasid ETISe kategooriate alusel:

  • ühiskonnateadused ja kultuur 74,3 % 
  • loodusteadused ja tehnika 13,4%
  • bio- ja keskkonnateadused 9,5 %
  • terviseuuringud 2,8 %

Uudised

Kõik uudised

Sündmused

Kõik sündmused
Indrek Ibrus

Indrek Ibrus

TLÜ MEDIT meediainnovatsiooni professor

"Kuigi meie oluline lähtepunkt on kriitilised meedia-ja digiühiskonna uuringud, tagame ka koostöö erinevate kultuuri-ja meediaorganisatsioonidega. See on parim viis uuenduslike ja avalikku väärtust loovate lahenduste väljatöötamiseks."
Liisi Keedus

Liisi Keedus

TLÜ humanitaarteaduste instituudi vanemteadur

"Teadlastel tuleb uutmoodi mõelda, et ühiskonnaga dialoogi astuda. Eriti kui juhtub, et olemasolevad teadmised enam ühiskondlikke probleeme mõista või lahendada ei aita."
Tobias Ley

Tobias Ley

õpianalüütika ja haridusinnovatsiooni professor haridusuuenduse tippkeskuse juhataja

"Me vastutame haridus-innovatsiooni toetamise eest nii Eestis kui ka Euroopas. Selle tagab tipptasemel teadus, mis toob kaasa ka ühiskondliku mõju."