BFMi üliõpilastel on õppekavades kohustuslikud erialapraktikad, mistõttu on praktikapakkumised teretulnud. Küll aga tuleb arvesse võtta, et erialapraktika raames on üliõpilasel tarvis ka juhendajaid nii ülikoolist kui ka praktikat pakkuvast organisatsioonist. Juhendajatel peab olema vastava eriala haridus või pikem töökogemus.

Kõik praktikapakkumised võib saata praktikakoordinaatorile (bfmpraktika@tlu.ee), ent sel juhul on kolm varianti:

  1. erialapraktika - üliõpilased osalevad projektis praktika raames ja neil on juhendajad ülikoolist ja organisatsioonist ning nendeks on oma ala spetsialistid;

  2. teenus - ülikool leiab sobiva inimese ja tasus lepitakse kokku

BFM pakub erisuguseid audiovisuaalseid teenuseid, näiteks videote filmimine ja montaaž. Teenuste osas tuleb kontakteeruda projektijuhiga (elari.lend@tlu.ee).

Mida oskavad praktikale suunduvad BFMi üliõpilased?

Ristmeedia

Praktikale suunduvatel ristmeedia üliõpilastel on eelkõige oskus mõelda loovalt eri platvormidel, siduda eri platvorme, jutustada lugu ja luua narratiivi erinevates meedia väljundites. Nad on õppinud looma kampaaniaid ja neil on baasteadmised turundusest ja reklaamist. Nad oskavad filmida lühivideoid ning nendega toimetada. Samuti on neil intervjueerimiskogemus. Lisaks on nad läbinud ka visuaalse kompositsiooni ained, neil on teadmised fotograafiast ja ka valgustamisest.

Ristmeedia üliõpilastele sobivad praktikaks pigem loovad ülesanded, näiteks loovjuhi assisteerimine, loovate kampaaniatega töötamine või videote filmimine, valgustamine.

Üliõpilased räägivad inglise, vene ja/või eesti keelt.

 

Parim aeg praktika sooritamiseks on pärast 4. semestrit (suvi) või pärast 3. semestrit (jaanuar).