Tantsijad valgustatud tantsukeppidega

Mikrokraadi õppekava on pikem tervikliku sisuga täiendusõppekava, mis on loodud ühe või mitme tasemeõppekava ainete baasil või eraldiseisva täiendkoolitusõppekavana. Mikrokraad võimaldab paindlikult ja tööturu ning ühiskonna vajadusi arvestades omandada valitud erialased pädevused ühes kitsamas valdkonnas.

Ühe mikrokraadi maht on 6–30 EAPd ja omandamise kestus 1 kuni 3 semestrit. Registreerides mikrokraadi õppekavale tuleb võtta n-ö kogu komplekt, sealt enam üksikuid aineid valida ei saa. Mikrokraadi õppekava järgi õppimine on tasuline ja asudes mikrokraadis õppima, võtab osaleja endale kohustuse tasuda kogu mikrokraadi eest arve alusel ühes osas või kokkuleppel Tallinna Ülikooliga mitmes osas.

Mikrokraad sobib sulle, kui:

  • soovid avardada enda teadmisi ja oskusi kindlas valdkonnas;
  • on tekkinud vajadus end tööalaselt täiendada;
  • eelistad tasemeõppest paindlikumat ja fookustatumat õppimisviisi;
  • soovid saada eelise tööturul;
  • tahad võtta uue suuna enda karjääris.

2024.a kevadel algavad mikrokraadiprogrammid

Organisatsiooni kommunikatsioon KOMMUNIKATSIOON 2 semestrit I 24 EAP I 1960 €
Reklaam ja kuvandiloome TURUNDUS 2 semestrit | 27 EAP | 2106 €
Eelkooliealiste laste muusikaõpetaja ja huviringi juhendaja MUUSIKA 2 semestrit | 21 EAP | 1840 €
Heaolu ja vaimse tervise toetamine loovtegevustega KUNSTID JA HEAOLU 2 semestrit | 18 EAP | 1710 €

2023.-2024.õa toimunud mikrokraadiprogrammid

Organisatsiooni kommunikatsioon UUS!  KOMMUNIKATSIOON 2 semestrit I 24 EAP 
Eriefektide koordinaatori assistent UUS! FILMIKUNST 1 semester I 14 EAP 
Stsenaariumitoimetaja ja uurimisassistent UUS! FILMIKUNST

1 semester I 14 EAP

Reklaam ja kuvandiloome TURUNDUS 2 semestrit | 25 EAP
Eelkooliealiste laste muusikaõpetaja ja huviringi juhendaja MUUSIKA 2 semestrit | 21 EAP 
Heaolu ja vaimse tervise toetamine loovtegevustega KUNSTID JA HEAOLU 2 semestrit | 16 EAP 
Toimetaja-saatejuht televisioonis ja raadios UUS! MEEDIA 2 semestrit | 24 EAP |

Kirjeldustõlge visuaalsuse vahendajanaUUS!

AUDIOVISUAALSED KUNSTID 1 semester I 8 EAP I

TÖÖ VÕTTEPLATSIL: filmiplatsi valgusassistent UUS!

FILMIKUNST 2 semestrit I 22 EAP I
TÖÖ VÕTTEPLATSIL: töö kostüümiosakonnasUUS! FILMIKUNST 2 semestrit I 22 EAP I
TÖÖ VÕTTEPLATSIL: võtteplatsi mänedžeri abi ja tootmise koordinaatori assistent UUS! FILMIKUNST 2 semestrit I 22 EAP I
TÖÖ VÕTTEPLATSIL: filmiheli võtteplatsil UUS! FILMIKUNST 2 semestrit I 22 EAP I

Võta meiega ühendust!

PostiaadressNarva mnt 27, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 619 9903; 619 9908