Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut (BFM) on audiovisuaalse valdkonna teadmise ja kogemuse kompetentsikeskus. Meie instituudis on võimalik õppida bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppes, nii eesti kui ka inglise keeles.

BFMis on Sul võimalus omandada laiahaardeline haridus rahvusvahelises keskkonnas. Meie kooli õppekavad annavad erialase ettevalmistuse töötamiseks mitmesugustes ametites, mis on seotud filmitootmise, televisiooni, uue meedia, kommunikatsiooni, koreograafia, kunsti ja muusikaga. Bakalaureuseõppes omandatud baasteadmisi ja oskusi saab süvendada magistrantuuris.

Akadeemilised suunad BFMis

Lisaks kraadiõppele on BFMil oma tootmis- ja täiendkoolitusüksus BFM Koolitused, mis pakub mitmesuguseid koostöövõimalusi erinevate audiovisuaalsete projektide teostamiseks ning loominguliseks enesetäienduseks.

Vabal ajal on võimalik nautida tasuta kinoelamust BFMi oma SuperNova kinos, kus toimuvad regulaarsed kinoseansid. Samuti on kõik soovijad oodatud liituma BFMi segakooriga.

BFMi arengukava 2023–2027

Vastu võetud Tallinna Ülikooli senatis 30. jaanuaril 2023.

BFMi arengukava 2021–2022

BFMi uuringu- ja arendusfondi põhimäärus (inglise keeles)

BFMi tegevuskava 2022

 

BFMi hoonetest

BFMi Nova maja arhitek­tuuri keskteljeks on suur lava kooos võimsa ja piduliku aktsendiga kvartali keskse portaaliga.

2020. aastal valmis kampuse värskeim maja, mille nimeks sai Vita. Vita hoone puhul oli eesmärk jaotada suured mahud kitsasse hoovi niimoodi laiali, et kõik ära mahuks, aga tekiks ka uus ruumikvaliteet.

Arhitektuurivõistlus toimus 2009. aastal, mille võitsid Salto arhitektuuribüroo arhitektide meeskond Maarja Kask, Ralf Lõoke, Pelle-Sten Viiburg ja Martin Mclean. Maja sisearhitektid on Tarmo Piirmets ja Raul Tiitus arhitektuuribüroost Pink. Projekteerija on Sweco Projekt, ehitaja on Ehitustrust.

Arhitektid peavad kõige olulisemaks ruumi reorganiseerimist ja aktiveerida hoovi kasutust. Parkimise asemel hakati keskväljakul korraldama hooviüritusi. Vita hoones on kogu aktiivne ruum paigutatud esimesele korrusele. Valgustatud ja aktiveeritud on ka väliruum.

Vaata allpool olevat videot Vita maja avamispeost: