Bakalaureuseõpe

Eriala nimetus

Koond-tunniplaan

Nominaaljaotused

Ajakirjandus Ainepakkumised sügis 2016

Nominaalplaan 2017
Nominaalplaan 2018

Filmikunst

Sügissemester 2017

Nominaalplaan 2016
Nominaalplaan 2018

Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia Tunniplaan on nähtav ASIOs

Nominaalplaan 2016
Nominaalplaan 2017
Nominaalplaan 2018

Koreograafia Ainepakkumine sügis 2016

Nominaalplaan 2016
Nominaalplaan 2017
Nominaalplaan 2018

Audiovisuaalne meedia Tunniplaan on nähtav ASIOs Nominaalplaan 2016 
Nominaalplaan 2017
Nominaalplaan 2018
Reklaam ja imagoloogia Ainepakkumised sügis 2016 Nominaalplaan 2016
Nominaalplaan 2017
Reklaam ja suhtekorraldus   Nominaalplaan 2018
Ristmeedia filmis ja televisioonis Tunniplaan on nähtav ASIOs

Nominaalplaan 2016
Nominaalplaan 2017
Nominaalplaan 2018

Suhtekorraldus Ainepakkumised sügis 2016 Nominaalplaan 2016
Nominaalplaan 2017

Magistriõpe

Eriala nimetus

Koond-tunniplaan

Nominaaljaotused

Dokumentaalfilm Tunniplaan on nähtav ASIOs Nominaalplaan2018
Filmikunst (Kino Eyes) BFMi tunniplaan on nähtav ASIOs  
Kommunikatsioon Tunniplaan on nähtav ASIOs

Nominaalplaan 2016
Nominaalplaan 2017
Nominaalplaan2018

Kommunikatsioonijuhtimine Tunniplaan on nähtav ASIOs

Nominaalplaan 2017
Nominaalplaan 2018

Koreograafia Ainepakkumine sügis 2016 Nominaalplaan 2016-2017
Kunstiõpetaja Ainepakkumine sügis 2016

Nominaalplaan 2016
Nominaalplaan 2017
Nominaalplaan 2018

Muusikaõpetaja Tunniplaan on nähtav ASIOs

Nominaalplaan 2016
Nominaalplaan 2017
Nominaalplaan 2018

Nüüdismeedia

Tunniplaan on nähtav ASIOs

Nominaalplaan 2017
Nominaalplaan 2018

 

Leia oma õppenõustaja!

 

Kuidas tunniplaani (õpingukava) koostada?

  1. Tunniplaani (õpingukava) koostamist alusta akadeemilises kalendris ettenähtud ajal õppeinfosüsteemi (ÕIS) kaudu.
  2. ÕISi tuleb sisse logida. Selleks kasuta Tallinna Ülikooli kasutajakontot. Registreerimisel on abiks ÕISi kasutusjuhend.
  3. Tunniplaani (õpingukava) koostamisel võta aluseks õppekava nominaalne jaotus, mille koostab instituut. Õppekava nominaalse jaotuse saad õppenõustajalt või leiad selle lehe ülemisest osast.
  4. Akadeemiline üksus sisestab kohustuslikud õppeained ASIOsse õpperühma tunnuse järgi (nt: KAALB1, alushariduse pedagoog 1 õppeaasta - tähis kõ õpperühma tunnusel tähendab kaugõppe rühma). Õppekavas loetletud üldained ja vabaained valib üliõpilane lähtuvalt õppekava eesmärgist ja oma huvist.
  5. Eelnevalt on võimalik tutvuda õppeainete nimekirja, toimumise aja ja kohaga ASIOs. ASIOs saab andmeid vaadata ja otsida erinevate tunnuste (sh õpperühma, aine koodi, aine nime, õppejõu nime jm) järgi. Eraldi on välja toodud tugi ja üldained ning õppetasemed.
Õppekavaga määratletud ained jagunevad:
  • kohustuslikeks
  • valikaineteks, mida üliõpilane valib õppekavaga määratud õppeainete loetelust
  • vabaaineteks, mida võib üliõpilane vabalt valida erinevate ülikoolide sama astmeõppekavade õppeainete loetelust ja/või tugiainete nimekirjast

Näiteks: kui õppekava üldainete plokis tuleb üldaine läbida kohustuslikus korras ja üks aine on üliõpilase valikul, siis kohustusliku aine sisestab akadeemiline üksus ASIOsse rühma tähist kasutades, aga üldainete valikaine valib üliõpilane vabal valikul.