Bakalaureuseõpe

Eriala nimetus

Koond-tunniplaan

Nominaaljaotused

Ajakirjandus Tunniplaan on nähtav ASIOs
Filmikunst

Tunniplaan on nähtav ASIOs

Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia Tunniplaan on nähtav ASIOs
Koreograafia Tunniplaan on nähtav ASIOs
Audiovisuaalne meedia Tunniplaan on nähtav ASIOs
Reklaam ja suhtekorraldus Tunniplaan on nähtav ASIOs
Ristmeedia Tunniplaan on nähtav ASIOs

Magistriõpe

Eriala nimetus

Koond-tunniplaan

Nominaaljaotused

Dokumentaalfilm Tunniplaan on nähtav ASIOs
Ekraanimeedia ja innovatsioon  
Filmikunst (Kino Eyes) BFMi tunniplaan on nähtav ASIOs  
Kommunikatsioonijuhtimine Tunniplaan on nähtav ASIOs
Koreograafia Tunniplaan on nähtav ASIOs
Kunstiõpetaja Tunniplaan on nähtav ASIOs
Muusikaõpetaja Tunniplaan on nähtav ASIOs
Nüüdismeedia

Tunniplaan on nähtav ASIOs

Doktoriõpe

Eriala nimetus

Koond-tunniplaan

Nominaaljaotused

Audiovisuaalkunstid ja meediauuringud Tunniplaan on nähtav ASIOs

Leia oma õppenõustaja!

 

Kuidas tunniplaani (õpingukava) koostada?

  1. Tunniplaani (õpingukava) koostamist alusta akadeemilises kalendris ettenähtud ajal õppeinfosüsteemi (ÕIS) kaudu.
  2. ÕISi tuleb sisse logida. Selleks kasuta Tallinna Ülikooli kasutajakontot. Registreerimisel on abiks ÕISi kasutusjuhend.
  3. Tunniplaani (õpingukava) koostamisel võta aluseks õppekava nominaalne jaotus, mille koostab instituut. Õppekava nominaalse jaotuse saad õppenõustajalt või leiad selle lehe ülemisest osast.
  4. Akadeemiline üksus sisestab kohustuslikud õppeained ASIOsse õpperühma tunnuse järgi (nt: KAALB1, alushariduse pedagoog 1 õppeaasta - tähis kõ õpperühma tunnusel tähendab kaugõppe rühma). Õppekavas loetletud üldained ja vabaained valib üliõpilane lähtuvalt õppekava eesmärgist ja oma huvist.
  5. Eelnevalt on võimalik tutvuda õppeainete nimekirja, toimumise aja ja kohaga ASIOs. ASIOs saab andmeid vaadata ja otsida erinevate tunnuste (sh õpperühma, aine koodi, aine nime, õppejõu nime jm) järgi. Eraldi on välja toodud tugi ja üldained ning õppetasemed.
Õppekavaga määratletud ained jagunevad:
  • kohustuslikeks
  • valikaineteks, mida üliõpilane valib õppekavaga määratud õppeainete loetelust
  • vabaaineteks, mida võib üliõpilane vabalt valida erinevate ülikoolide sama astmeõppekavade õppeainete loetelust ja/või tugiainete nimekirjast

Näiteks: kui õppekava üldainete plokis tuleb üldaine läbida kohustuslikus korras ja üks aine on üliõpilase valikul, siis kohustusliku aine sisestab akadeemiline üksus ASIOsse rühma tähist kasutades, aga üldainete valikaine valib üliõpilane vabal valikul.