Ülevaltvaade inimestest õppimas

Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) täiskasvanuhariduse ja mitteformaalõppe riikliku koolitustellimuse (RKT) raames toimub rahastusperioodil 2024-2029 tasuta täienduskoolitusi kolmel erineval suunal, mida rahastatakse järgmistest vahenditest:

Kaasrahastatud EL-i kaksiklogo

  1. Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest „Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ (ESF VÕTI);
  2. Taaste- ja vastupidavusrahastu investeeringust „Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks“ (RRF rohe);
  3. Õiglase ülemineku fondi tegevusest „Ida-Viru täiendkoolituse mahu suurendamine ning uute tasemeõppe õppekavade arendamine ja käivitamine kutse- ja kõrghariduses“ (ÕÜF).

 

Balti filmi, meedia ja kunstide instituut (BFM) korraldab 2024.aastal  TASUTA TÄIENDUSKOOLITUSI Euroopa Sotsiaalfondi ESF VÕTI ja ÕÜF tegevuste raames.

 

ESF VÕTI koolituste sihtrühmaks on eelkõige töötavad, kuid erialase tasemehariduseta täiskasvanud ja need, kes tunnevad, et nende teadmised ja oskused vajavad värskendust. Vabade kohtade olemasolul saavad osaleda ka otseselt sihtrühma mitte kuuluvad töötavad täiskasvanud. Kursuste eesmärgiks on aidata inimestel oma tööd tõhusamalt ja edukamalt teha ning täiendatud oskuste kaudu tõsta oma tööalast konkurentsivõimet. Koolituste väljatöötamisel on lähtutud OSKA raportites toodud erialaste oskuste ja valdkondlike IKT-oskuste vajadustest tööjõuturul. 

ÕÜF koolituste sihtrühmaks on Ida-Virumaal elavad ja /  või töötavad inimesed, kes soovivad oma tööalaseid teadmisi ja oskusi arendada, et olla tööturul konkurentsivõimelisemad.

KOOLITUSED KEVADEL JA SÜGISEL 2024.a
Kursuste toimumiste kuupäevadest ja kursustele registreerimise avamisest teavitame siin lehel jooksvalt.

ESF VÕTI koolitused:    

Digiturunduse rakendamine - uued toimumisajad on kokkuleppimisel!

TURUNDUS SÜGIS

Interaktiivne lugude jutustamine ja ettevõtte nägu 12.09-03.10.2024 - Kandideerimine on avatud!

MEEDIA JA TURUNDUS SÜGIS

Ristmeedia turundus ja transmeedia loojutustus sotsiaalmeedia kanalites 06.09-18.10.2024 - Kandideerimine on avatud!

MEEDIA JA TURUNDUS SÜGIS

Montaaž vabavaraga DaVinci Resolve 10.09-01.10.2024 - Kandideerimine on avatud!

MEEDIA JA FILMIKUNST SÜGIS
Digiefektid (VFX) ja värvimine DaVinci Resolve Fusion ja Color baasil  -  MEEDIA JA FILMIKUNST

SÜGIS

Helidisain ja salvestus ristmeedias  - 

MEEDIA JA FILMKUNST SÜGIS
Filmikunst: sissejuhatus valgusesse ja operaatoritöösse (ingl.k)  -  FILMIKUNST SÜGIS
Muusikapedagoogika teadmiste kaasajastamine  -  MUUSIKA-PEDAGOOGIKA SÜGIS
Eri liiki audiovisuaalteoste monteerimise põhimõtted ja meetodid MEEDIA JA FILMIKUNST SÜGIS
Montaažiteooria ja selle rakendamine mängufilmi montaažis FILMIKUNST SÜGIS
Kirjeldustõlge   SÜGIS

ÕÜF koolitused (täpsem info peagi):

   
Adobe Premiere Pro kasutamine filmi- ja videotöötluses   SÜGIS
DaVinci Resolve montaaž   SÜGIS
DaVinci Resolve värvimääramine   SÜGIS
Eri liiki audiovisuaalteoste monteerimise põhimõtted ja meetodid   SÜGIS
Töö lokatsiooniosakonnas filmitootmisel   SÜGIS
     

TOIMUNUD KURSUSED

   

Digiturunduse rakendamine (ESF VÕTI)

11.-18.06.2024 - Kursus on lõppenud!

TURUNDUS KEVAD

NB! Palume arvestada, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valiku esmaseks kriteeriumiks on nii RKT täienduskoolituste määratud kui konkreetse koolituse sihtgruppi kuulumine ning valik toimub esitatud motivatsioonikirjade alusel. Teiega võetakse enne kursuse algust personaalselt ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

 

ÕUF tegevuse raames viib Balti filmi, meedia ja kunstide instituut TASUTA TÄIENDUSKOOLITUSI läbi ka IDA-VIRUMAAL kohapeal.

  • ÕÜF raames toimuvate koolituste sihtrühmaks on Ida-Virumaal elavad ja/või töötavad ümber- või täiendusõpet vajavad inimesed.
  • Koolitused toimuvad 2024.a sügisel Ida-Virumaal (täpne asukoht on täpsustamisel).
  • Detailsema info nende kursuste kohta avalikustame maikuu jooksul.

Kõikide HTM RKT raames Tallinna Ülikooli poolt läbiviidavate kursustega saate tutvuda TLÜ tasuta koolituste lehel.

 

PostiaadressNarva mnt 27, 10120 Tallinn