BFM on Tallinna Ülikooli akadeemiline üksus, mis viib läbi õppetööd bakalaureuse ja magistri tasemel, nii eesti- kui ka inglise keeles, järgmistes akadeemilistes suundades:

Meedia ja kommunikatsioon

Tänapäeva infoühiskonna oluliseks elemendiks on liikuv pilt, mis ümbritseb meid kõikjal nii meedias kui ka omavahelises suhtluses. Kommunikatsiooni ja meedia suund keskendub kommunikatsiooni erivormidele, pakkudes teooria kõrvale ka palju praktilist kogemust, mis aitab õppijal siseneda tööellu.

Bakalaureuse tasemel saab valida: audiovisuaalse meedia, ristmeedia, reklaam ja suhtekorralduse ning ajakirjanduse vahel.

Magistris on võimalik jätkata oma õpinguid järgmistel erialadel: audiovisuaalne meedia:televisioon/dokumentaalfilm; televisioon:režii, toimetamine ja tootmine; kommunikatsiooni juhtimine; kommunikatsioon.

Kontakt:

Suuna juht:
Andres Jõesaar, meediapoliitika dotsent
E-mail: andres.joesaar@tlu.ee

Kunstid

Kunstide suuna alla kuuluvad filmikunsti ja koreograafia bakalaureuse ja magistri erialad. BFMi on nendel erialadel Eestis juhtivaks õppekeskkonnaks, kus kohtuvad kunstide suuna jaoks vajalik individuaalne lähenemine ja üliõpilase kunstilisele ja professionaalsele arengule keskendunud õppemeetodid. Lisaks kuulub kunstide suuna alla maailmas unikaalne magistriõppekava KinoEyes (Filmikunst), mis kujutab endast Euroopa Komisjoni toetatud filmikunsti ühisõppekava Lissaboni Lusofona ülikooli, Screen Academy Scotland'i ja BFM'i vahel.

Kontakt:

Suuna juht:
Veiko Vaatmann, filmikunsti lektor
E-mail: veiko.vaatmann@tlu.ee
Telefon: +372 619 9927
Asukoht: N-515

Kunstide didaktika

Kaasaegse kunsti- ja muusika hariduse tähtis roll on olla ühenduslüli tänase koolihariduse erinevate õppeainete vahel. Loomingulised erialad on äärmiselt olulised pidepunktid tervikliku maailmapildi kujunemisel.

Kunstide didaktika suund pakub laiapõhjalist kunsti- ja muusika baasharidust, kuhu on haaratud nii traditsioonilised, tehnoloogiapõhised  kui kaasaegsed audiovisuaalse kultuuri väljendusvahendid. Oluliseks peetakse nii üliõpilaste kui õppejõudude kohanemisvõimet kunsti ja muusika maalimas toimuvate muutustega. Ülikooli akadeemilist õppevormi tasakaalustab võimalus omandada erialane praktikakogemus.

Kunstihariduse osakonnas on võimalik õppida nii bakalaureuse- kui magistriõppes. Bakalaureuseõppe eesmärgiks on anda erialaoskuste ja -teadmiste omandamise võimalus neile, keda huvitab erinevate kunstivaldkondade loominguline protsess. Loova õppeprotsessi käigus omandatud oskused ja teadmised võimaldavad jätkata õpinguid kunsti- või muusikaõpetaja eriala magistriõppes.

Kontakt:

Suuna juht:
Krista Aren, disaini dotsent
E-mail: krista.aren@tlu.ee