Praktikajuhend

Praktika registreerimisleht

Erialapraktika

Üliõpilasel tuleb läbida erialapraktika, et saavutada õpiväljundid ning rakendada õpitud teadmisi ja oskusi töökeskkonnas.

Vaata praktikapakkumisi

Enne praktikale minemist peab üliõpilane:

  • tutvuma instituudi praktikajuhendi (ülal) ja konkreetse eriala praktikajuhendiga (leia alt),
  • valima praktikaks sobiva organisatsiooni ja kooskõlastama selle praktika eest vastutava õppejõuga,
  • registreerima ÕISis vastavasse praktika ainesse, 
  • esitama hiljemalt 5 tööpäeva enne praktikale siirdumist BFMi praktika koordinaatorile (bfmpraktika@tlu.ee) allkirjastatud registreerimislehe. (Soovitavalt saata meilitsi. Sobib nii digiallkirjaga kui ka kirjalikult allkirjastatud leht, mis on sisse skannitud. Faili nimi peab sisaldama üliõpilase nime, näiteks "registreerimisleht_mari_maasikas".)

NB! Kui praktika toimub suveperioodil, tuleb praktika registreerimisleht esitada hiljemalt 7. juuniks 2023 praktikakoordinaatorile ja registreerida ÕISis praktika ainesse järgmisel sügissemestril.

Välispraktika

Üliõpilasel on võimalik valikainena sooritada ka välispraktika, mille eesmärk on luua võimalus ülikoolis omandatud teadmiste ja oskuste rakendamiseks töökeskkonnas läbi rahvusvahelise kogemuse ning luua eeldused iseseisvaks erialaseks täiendamiseks.

  • Bakalaureuseõppes on võimalik sooritada ainekursus Välispraktika FKI6001.FK (9 EAP).
  • Magistriõppes on võimalik sooritada ainekursus Välispraktika FKI7002.FK (9 EAP).
  • Lisaks on võimalik välismaal sooritada 6 EAP mahus ka erialapraktika, kui see ei ole enne välispraktikale siirdumist sooritatud.

Välispraktika sooritatakse õpingute jooksul ning täies mahus välisriigis.

Välispraktikat on võimalik sooritada Erasmus+ programmi alusel. Loe tingimusi.

Erialade praktikajuhendid

Ajakirjandus (BA)

Audiovisuaalne meedia (BA)

Dokumentaalfilm (MA)

Ekraanimeedia ja innovatsioon (MA)

Filmikunst (BA)

IKUMUMU (BA)

Kommunikatsioon (MA)

Kommunikatsioonijuhtimine (MA)

Nüüdismeedia (MA)

Reklaam ja suhtekorraldus (BA)

Ristmeedia (BA)